Јавни оглас - отуђење непокретности на к.п. 781 к.о. Оџаци из јавне својине општине Оџаци путем прикупљања писмених понуда у поновљеном поступку

TOP