ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАДИ КОРИШЋЕЊА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ДО ПРИВОЂЕЊА ЗЕМЉИШТА НАМЕНИ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

TOP