Konačna rang lista građana koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada

Konačna rang lista građana koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada

Konačna rang listaNa osnovu Ugovora o sufinansiranju Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi opština Odžaci broj: 401-00-6/90/2022-01 od: 11.03.2022. godine i Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koji se odnose na unapređenje termičkog omotača, termo tehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Odžaci u 2022. godini broj: 02-61-18/2022-III od: 21.06.2022. godine, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije na terotoriji opštine Odžaci donosi:

 

KONAČNU

RANG LISTU

građana koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa broj: 02-61-18/2022-III od: 21.06.2022. godine

 

r. br.

ime i prezime

naseljeno mesto

mera

privredni subjekt

br. Bodova

1

Dragan Stankov

B. Brestovac

nabavka i instalacija kotla na prirodni gas/zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže

"RB term"

99

2

Dragomir Perišić

S. Miletić

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

99

3

Goran Stojanović

S. Miletić

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

98.5

4

Nebojša Nikolić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

98.5

5

Milić Mušikić

Ratkovo

nabavka i instalacija kotla na prirodni gas/zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže

"RB term"

98

6

Igor Spasić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

98

7

Goran Rančić

S. Miletić

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

97

8

Davor Stojsavljević

B. Gračac

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

96

9

Slavoljub Đorđević

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

96

10

Jovanka Vranješ

Odžaci

nabavka i instalacija kotla na prirodni gas/zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže

"Akva univerzal"

96

11

Miletije Filipović

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

96

12

Goran Stanojković

B. Brestovac

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

96

13

Radmila Stanojević

S. Miletić

nabavka i instalacija kotla na prirodni gas/zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže

"Energy net"

96

14

Stojko Milenković

Karavukovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

96

15

Mara Deman

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

96

16

Vera Antonić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"SC market"

96

17

Miroslava Rajačić

B. Brestovac

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

96

18

Olivera Šćepanović

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

96

19

Milka Stevanović

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

94.5

20

Jovan Koplić

Deronje

nabavka i instalacija kotla na gas

"Akva univerzal"

94

21

Dejan Jovanović

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

94

22

Vladimir Jelača

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

94

23

Dušan Bukarica

Odžaci

nabavka i instalacija kotla na gas

"Akva univerzal"

92.5

24

Danijela Bomeštar

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

92.5

25

Dragan Žugić

Ratkovo

nabavka i instalacija kotla na prirodni gas/zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže

"RB term"

92

26

Nebojša Babović

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

92

27

Dejan Mitrović

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

91

28

Zorka Zarić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

91

29

Novak Plećaš

B. Gračac

nabavka i instalacija kotla na gas

"Akva univerzal"

91

30

Miloje Lepojić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

91

31

Rade Vukmirović

B. Brestovac

nabavka i instalacija kotla na gas

"Akva univerzal"

91

32

Saša Zlatanović

Odžaci

nabavka i instalacija kotla na gas

"Akva univerzal"

91

33

Dejan Kostić

Bogojevo

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

90

34

Marija Bandić

B. Gračac

nabavka i instalacija kotla na prirodni gas/zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže

"Akva univerzal"

90

35

Milica Segedi

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

88.5

36

Nataša Anđelković

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

88.5

37

Slobodan Mitrović

Karavukovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

88

38

Aleksandar Gavrilović

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

88

39

Aleksandar Durutović

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

87.5

40

Slobodan Bogdanović

Karavukovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"Varvaria"

87.5

41

Đurđina Perić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

87.5

42

Miloš Preradović

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

87

43

Milan Vagić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

87

44

Milorad Ninkov

Deronje

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

86

45

Sava Dondur

B. Gračac

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

86

46

Stojan Kostić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

86

47

Dragan Škundrić

B. Gračac

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

86

48

Milija Vuković

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

86

49

Dušanka Krstonošić

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

86

50

Ljubiša Živković

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

86

51

Obrad Bursać

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

86

52

Branislav Pecić

Deronje

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

86

53

Ruža Đorđević

Karavukovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

86

54

Milovan Vig

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

86

55

Miljan Majstorović

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

86

56

Radomir Davidović

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

86

57

Milorad Labus

B. Gračac

zamena spoljnih prozora i vrata

"Varvaria"

86

58

Vesna Crnjak

Odžaci

nabavka i instalacija kotla na gas

"Akva univerzal"

86

59

Dejan Stojanović

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Varvaria"

86

60

Božo Mijić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

86

61

Gordana Bradić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

86

62

Nada Komaromi

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

86

63

Nada Sujer

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

85

64

Milanka Božanić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

85

65

Gvozden Marinković

S. Miletić

nabavka i instalacija kotla na prirodni gas/zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže

"RB term"

84.5

66

Erika Gaković

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

83.5

67

Slađana Stamenković Kovjanić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

83

68

Nenad Mitrović

S. Miletić

nabavka i instalacija kotla na prirodni gas/zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže

"RB term"

83

69

Slavko Ćirić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

82

70

Dragana Vukašinović

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

82

71

Milan Doroslovac

Deronje

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

82

72

Vaskrsja Kvrgić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

81

73

Snežana Mitić

Karavukovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

81

74

Nenad Kostić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

81

75

Milan Ranđelović

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

81

76

Jelena Savović

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

81

77

Slađana Janković

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

81

78

Maja Mašulović

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

81

79

Dejan Stojičić

Ratkovo

nabavka i instalacija kotla na gas

"RB term"

81

80

Dražen Vojnović

B. Gračac

zamena spoljnih prozora i vrata

"SC market"

81

81

Milan Mitić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Alur"

81

82

Stojan Sokolović

Odžaci

nabavka i instalacija kotla na gas

"Akva univerzal"

81

83

Ana Katona

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

81

84

Zorka Anđelković

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

81

85

Branko Živković

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Varvaria"

81

86

Danica Šuković

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

81

87

Zoran Smiljković

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

81

88

Milan Lukić

B. Brestovac

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

81

89

Branka Zarić

B. Brestovac

zamena spoljnih prozora i vrata

"ZDS"

81

90

Miloš Nikolić

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

79.5

91

Vidojko Zdravković

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Varvaria"

79.5

92

Milan Beronja

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

79.5

93

Janoš Oršoš

Bogojevo

nabavka i instalacija kotla na biomasu i cevna mreža

"RB term"

79.5

94

Gojko Laušević

Odžaci

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

79

95

Jelena Radaković

B. Gračac

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

79

96

Jelena Subić

Deronje

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

78.50

97

Miroslav Nedeljković

Deronje

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

78.50

98

Slavko Mladenović

B. Brestovac

zamena spoljnih prozora i vrata

"Blanuša"

77,50

99

Goran Stojanović

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

77,5

100

Radivoje Branković

Ratkovo

zamena spoljnih prozora i vrata

"DG dom"

77,5

 

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Odžaci donosi Konačnu rang listu građana čija će domaćinstva biti sanirana po osnovu Javnog konkursa broj: 02-61-18/2022-III od: 21.06.2022. godine, od čega 62 (šezdesetdva) domaćinstva sredstvima Opštine Odžaci i Uprave za energetsku efikasnost Ministarstva rudarstva i energetike, a 38 (tridesetosam) domaćinstva sredstvima opštine Odžaci. 

Rang lista objavljuje se na internet stranici opštine Odžaci.

 

Broj:02-61-70/2022-III

Dana:22.09.2022. godine

TOP