Zamenik sekretara Skupštine opštine

Cvetićanin Danka,  diplomirani pravnik

Kontakt telefon:025/466-069

E-mail: opstinskoveceodzaci@gmail.com

TOP