Sekretar Skupštine opštine

Miloje Lepojić

Kontakt telefon: 025 466 006

E-mail: iodbor@neobee.com

 

    

LEPOJIĆ, Božidara, MILOJE , diplomirani pravnik,

rođen  09. februara 1954. godine u Crvenoj Jabuci, opština Babušnica.

Diplomirao 29. maja 1978. godine na Pravnom  fakultetu u Novom Sadu.     

 

Predhodno radno iskustvo:

-     ITES „Lola Ribar“ Odžaci, od 29. 06. 1978. godine. do 02. 02. 1985. godine, na poslovima Koordinatora za normativnu delatnost,

-     IMO“Poljostroj“ Odžaci od 04. 02. 1985.  do 16. 09. 1989. godine na poslovima Direktora sektora za opšte i pravne poslove.

-     DP „Napredak“ Ratkovo, od 18. 09. 1989. do 04. 09. 1990. na poslovima Sekretara Preduzeća.

-     Fond za građevinsko zemljište, komunalnu izgradnju i putnu privredu opštine Odžaci, od 05. 09. 1990. do 31. 03. 1994. godine, na funkciji Direktor,

-     Opštinska uprava opštine Odžaci od 01.04. 1994.godine.

-     Od 01.aprila 1996. godine imenovan za sekretara Izvršnog odbora Skupštine opštine Odžaci. Na istu funkciju ponovo je imenovan od 01. aprila 2000. godine i od 1. aprila 2004. godine.

-     Od 19. 10. 2004. godine postavljen je za sekretara Skupštine opštine Odžaci koji ujedno obavlja i poslove sekretara Opštinskog veća opštine Odžaci.

-     Od 06.06.2008. godine ponovo je postavljen za sekretara Skupštine opštine Odžaci.

-     Od 31. 08. 2009. imenovan je za sekretara Privremenog organa opštine Odžaci.

-     Od 11. 03. 2010. godine postavljen je za sekretara Skupštine opštine Odžaci.

Stranačka pripadnost : SPS

Strani jezik kojim se koristi : engleski

Porodično stanje: oženjen, otac dva sina i deda tri unuka.

TOP