Geografski položaj

Opština Odžaci se nalazi u Zapadnom delu Bačke, na levoj obali Dunava u dužini od 9,5 km. Teritorijalno pripada Zapadno-Bačkom okrugu AP Vojvodine, Republike Srbije. Okružena je opštinama Apatin, Sombor, Kula, Vrbas, Bačka Palanka, Bač i na Dunavu se graniči sa Republikom Hrvatskom.


Teritorija opštine Odžaci se prostire na površini od 41.115,89 ha. Sastoji se od 9 Katastarskih opština: K.o. Odžaci, K.o. Bački Gračac, K.o. Bački Brestovac, K.o. Srpski Miletić, K.o. Bogojevo, K.o. Karavukovo, K.o. Deronje, K.o. Ratkovo i K.o. Lalić koje su istovremeno naseljena mesta.

Po veličini teritorije, opština Odžaci spada među manje opštine na području Vojvodine.

Opštinski centar, naselje Odžaci, se nalazi u središtu teritorije opštine dok su ostala naselja  zrakasto raspoređena oko opštinskog centra.

 

TOP