Prijavite problem - sistem48

Poštovani, 
korišćenjem servisa SISTEM 48 u mogućnosti ste da prijavite komunalni problem opštinskoj upravi koja je dužna da Vam da odgovor. Polja koja imaju zvezdicu su obavezna za unos. Svi vaši kontakt podaci (broj telefona, email adresa) biće upotrebljeni isključivo u svrhu uspostavljanja kontakta sa vama i daljeg rešavanja problema i neće biti vidljivi na samom web sajtu.

Sistemu 48 možete pristupiti na ovom linku

-->
TOP