Mesne zajednice

1. ODŽACI

Miloš Popović - predsednik

Višnja Nikolić

Jovana Ćojanović Krivokuća

Marica Kodro - zamenik predsednika

Milica Gaković

Nevena Kitanović

Aleksandar Todorović

Sekretar: Pustinjaković Olivera

Kontakt telefon: 025 5742 549

E-mail: so.odzacimz@gmail.com

2. RATKOVO

Sofija Tomović - zamenik predsednika                                            

Miroslav Bata Stanković            

Zvezdan  Miljković                

Miroslav Santrač  

Gordana Popović - predsednik                                                 

Sekretar: Šulović Svetlana

Kontakt telefon: 025 883 032

E-mail: mzratkovo@gmail.com

3. KARAVUKOVO

Zoran Maksimović

Aleksandra Dimčić

Aleksandar Manić - predsednik

Marina Bogdanović

Dragan Đorić

Jelena Popović - zamenik predsednika

Slavica Stojević

Sekretar: Dimitrijević Milan

Kontakt telefon: 025 762 052

E-mail: mesnazajedincakaravukovo@gmail.com

4.SRPSKI MILETIĆ

Saša Nedeljković

Mladen Marinković - predsednik

Goran Marković - zamenik predsednika

Marina Ilić

Vesna Petković

Sekretar: Momčilović Dragan

Kontakt telefon: 025 764 001

E-mail:mzsrpskimiletic025@gmail.com

5. BAČKI BRESTOVAC

Dušan Marijan

Božanić Duško

Orlić Danica

Kosovac Vanja - predsednik

Trivunović Milan - zamenik predsednika

Branka Lončar

Milan Hinić                

Sekretar: Beljanski Slavko 

Kontakt telefoni: 025 5881 415; 5881 015

E-mail: radamzbb@gmail.com

6. BAČKI GRAČAC

DR Milan Prica ,

Mirjana Mandić - predsednik

Radovan Tojagić,

Nada Dukić,

Željko Milošević - zamenik predsednika

Kontakt telefon: 025 5767 026

E-mail: mzbackigracac@gmail.com

7. DERONJE

Dejan Marić

Igor Praća - predsednik 

Bojana Doroslovac

Lazar Savić - zamenik predsednika

Ljiljana Belić

Sekretar: Marić Gabrijela

Kontakt telefon: 025 5872 333

E-mail: mesnazajednicaderonje@gmail.com

8. BOGOJEVO

Rupa Atila - predsednik

Zrinić Milorad - zamenik predsednika

Petrović Bojana,

Milovan Kosanović Kenta,

Paštrović Ivan,

Katalin Hajdu,

Ištvan Tot.

Sekretar: Klenant Jozef

Kontakt telefon: 025 875 628

E-mail: mzbogojevo@yahoo.com

9. LALIĆ

Šimek Ivan - predsednik

Cerović Mirko - zamenik predsednika

Benka Ankica

Brkić Milan

Pavlis Miroslav

Mudri Jaroslav

Stojsavljević Nedeljka

Sekretar: Parnicki Dušan 

Kontakt telefon: 025 870 030

E-mail: mzlalic@gmail.com

 
TOP