Objedinjena procedura

Lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi Mesto Investitor - preuzimanje
izgradnja pešačke staze i rasvete na k.p. broj 7663/1, 7660, 7663/2, 7635 i 7664 K.O. Odžaci Odžaci Opština Odžaci
izgradnja poslovnog objekta P+0 na k. p. broj 2066 KO Bogojevo Bogojevo doo “DUCKO“
izgradnja pešačke staze i rasvete na k.p. broj 2361/1, 7658/1 i 7658/2 KO Odžaci Odžaci Opština Odžaci
izgradnja staje za ovce i trenč silosa sa priključcima na infrastrukturu Bački Brestovac „AGRO-VECTOR“ DOO
izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1, k. p. broj 1597 KO Ratkovo, Ratkovo Spasojević Miloš
izgradnja pešačke staze, rasvete na k.p. broj 3233 i 1442 KO Srpski Miletić Srpski Miletić Opština Odžaci
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 2254/1 K.O. Odžaci Odžaci Prodanović Goran
izgradnja pešačke staze, rasvete na k.p. broj 4282/2 i 4282/1 KO Karavukovo Karavukovo Opština Odžaci
izgradnja zgrade skladišta drvne industrije Srpski Miletić AMBALAŽERKA DOO Beograd
izgradnja samonosivog optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže Ratkovo Knežević Miloš PR
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 sa priključkom Deronje Kozarov Ilija
izgradnjapešačke staze i rasvete na k.p. broj 7597/2 KO Odžaci opština odžaci
izgradnja pešačke staze i rasvete na k.p. broj 3490 KO Deronje Deronje Opština Odžaci
izgradnja objekta STAJA ZA OVCE i TRENČ SILOS Bački Brestovac „AGRO-VECTOR“ DOO
izgradnja stambenog objekta sa jednim stanom i skladišta za poljoprivredne proizvode Ratkovo Dakić Milena
nadogradnja potkrovlja (četiri stana) stambene zgrade Po+P+3 (višeporodično stanovanje) Odžaci Važić Mirko
izgradnja skladišne hale spratnosti Pr+0, katastarska parcela broj 1415/8 KO Srpski Miletić Srpski Miletić AMBALAŽERKA DOO Beograd
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTROJENJA ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE U ODŽACIMA I SANACIJU OPREME Odžaci
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na katastarskoj parceli br. 1643 KO Ratkovo, Ratkovo Crnjanski Dejan
izgradnja zgrade tehničkog pregleda spratnosti Pr+0 na katastarskoj parceli br. 2274/3 KO Odžaci Odžaci DOO „TRANSPORT I TRGOVINA MACKO“ Odžaci
izgradnja samonosivog optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže u naselju Ratkovo Ratkovo Knežević Miloš PR kablovska telekomunikacija Hall Systems
izgradnja objekta za skladištenje i preradu voća spratnosti P+0 Karavukovo Kitanović Dragan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Karavukovo Dodić Goran
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 Odžaci Stevanović Vladislav
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 Srpski Miletić Srpski Miletić Šćepanović Stefan
izgradnja kapele na groblju na K.P. broj 2310 KO Lalić i priključaka na komunalnu infrastrukturu Lalić Opština Odžaci
dogradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 329 KO Deronje Deronje Đurišić Miljojka
izgradnja skladišta za poljoprivredne proizvode spratnosti P+0 na k. p. broj 271 KO Lalić, ul. Maršala Tita br. 19, Lalić Lalić Jovanović Rada
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 2150/4 K.O. Odžaci Odžaci Radulović Marko
izgradnja stambenog objekta sa jednim stanom i skladišta za poljoprivredne proizvode na k. p. broj 2162 i 2163 KO Ratkovo Ratkovo Dakić Milena
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 1457/2 k.o. Karavukovo, Karavukovo Petković Dejan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosi Po+Pr+0, k.p. broj 1067 K.O. Odžaci, Odžaci Korenj Eduard
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Po+Pr+Pk, k.p. broj 479 KO Bački Brestovac Bački Brestovac Knežević Drago
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0 na k. p. broj 701 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Milosavljević Dragutin
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 717/1 K.O. Odžaci, Odžaci Manojlović Ognjen
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Po+Pr+1, k.p. broj 1304/12 K.O. Odžaci, Odžaci Kondić Marija
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Po+Pr+1, k.p. broj 367/6 K.O. Odžaci, Odžaci Pejčić Desimir
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 1644/2 K.O. Odžaci, Odžaci Zlatković Tomislav
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 na k.p. broj 105 k.o. Lalić Lalić Vujasinović Mladen
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0 na k.p. broj 556 k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac Radić Nebojša
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0 na k. p. broj 1071 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Stanojević Borivoje
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0 na k. p. broj 2088 k.o. Ratkovo, Ratkovo Stojanović Slavoljub
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Po+Pr+Pot, k. p. broj 378/2 k.o. Karavukovo, Karavukovo Mikić Željko
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 1173/1 k.o. Karavukovo, Karavukovo Miltenović Marina
izgradnja SPECIJALIZOVANOG SKLADIŠTA ZA VOĆE I POVRĆE SPRATNOSTI P+0 na k.p. broj 584 k.o. Ratkovo Ratkovo doo „LENIJE“ Pivnice
izgradnja SPECIJALIZOVANOG SKLADIŠTA ZA VOĆE I POVRĆE SPRATNOSTI P+0 na k.p. broj 582/1 k.o. Ratkovo Ratkovo Beljanski Stevan
izgradnja objekta za primarnu preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda-voća i povrća, spratnost zgrade Pr+0, k.p. broj 2675 K.O. Bogojevo Bogojevo ZZ AGRODUNAV Karavukovo
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k.p. broj 818 k.o. Lalić Lalić Tamaši Ladislav
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Po+Pr+Pot na k. p. broj 222 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Miladinović Jugoslava
rekonstrukcija, dogradnja i promena namene objekta poljoprivrede u skladište poljoprivrednih proizvoda Bački Brestovac Svilar Vajo
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 904 K.O. Odžaci, Odžaci Savić Jagoda
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0 na k.p. broj 888 k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac Delić Goran
specijalizovanog skladišta za voće i povrće spratnosti Pr+ 0 na k.p. broj 5615 k.o. Odžaci, Odžaci Tepić Goran
izgradnja priključak na mesnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu poslovnog objekta (objekat broj 2, 3 i 4) na k. p. broj 405/18 k.o. Odžaci, Odžaci „POLINS“ doo Odžaci
izgradnja za izgradnju porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 2181 K.O. Odžaci i priključaka na komunalnu infrastrukturu Odžaci Vrbaški Miroslav
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 1155 K.O. Srpski Miletić i priključaka na komunalnu infrastrukturu Srpski Miletić Tojić Gospava
izgradnja izgradnju zgrade drvne industrije, spratnost Pr+0, i rekonstrukciju unutrašnjih instalacija bez povećanja kapaciteta, k.p. broj 1415/8 K.O. Srpski Miletić Srpski Miletić AMBALAŽERKA DOO Beograd
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 799 K.O. Odžaci, Odžaci Filipović Ivan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0 na k.p. broj 2011 k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac Lončar Boris
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 1406 k.o. Bački Gračac, Bački Gračac Krtinić Tomo
izgradnja dve porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 2437 K.O. Bački Brestovac i priključaka na komunalnu infrastrukturu Bački Brestovac opština Odžaci
izgradnja dve porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 2436 K.O. Bački Brestovac i priključaka na komunalnu infrastrukturu Bački Brestovac opština Odžaci
izgradnja dve porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 2435 K.O. Bački Brestovac i priključaka na komunalnu infrastrukturu Bački Brestovac opština Odžaci
izgradnja NN kablovskog voda 0,4 kV za potrebe plastenika na k.p. 1757, katastarske parcele broj 2373, 1736 i 1757 K.O. Odžaci Odžaci Paunović Dobrosav
izgradnja 6 silosnih ćelija kapaciteta po 1964m³ sa pratećim objektima na k.p. broj 2688 k.o. Ratkovo Ratkovo OZZ AGRONOM DESPOTOVO-PIVNICE
izgradnja poslovnog objekta-skladišna hala elektroinstalacionog materijala, spratnost Pr+ 0, k.p. broj 5615 k.o. Odžaci, Odžaci "FOTON“ doo Sremska Kamenica
izgradnja trofaznog priključka pumpe za navodnjavanje Odžaci Paunović Dobrosav
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije Predškolske ustanove „Leptirić“ Lalić, k.p. broj 279 k.o. Lalić, Lalić opština Odžaci
izgradnja dve porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 1739 K.O. Bački Gračac i priključaka na komunalnu infrastrukturu Bački Gračac opština Odžaci
izgradnja dve porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 1739 K.O. Bački Gračac i priključaka na komunalnu infrastrukturu Bački Gračac opština Odžaci
izgradnja izgradnju dve porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 1738 K.O. Bački Gračac i priključaka na komunalnu infrastrukturu Bački Gračac opština Odžaci
izgradnja dve porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 1283 K.O. Karavukovo i priključaka na komunalnu infrastrukturu Karavukovo opština Odžaci
izgradnja dve porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 250/2 K.O. Karavukovo i priključaka na komunalnu infrastrukturu Karavukovo opština Odžaci
rekonstrukcija, prenamena i dogradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 u stambeno-poslovnu (jedan stan i dve kancelarije) zgradu spratnosti Pr+1, katastarska parcela broj 1472 K.O. Odžaci Odžaci Popović Nemanja
dogradnju porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 i izgradnju pomoćnog objekta, katastarska parcela broj 376/1 K.O. Odžaci, Odžaci Bajić Branko
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 818 k.o. Karavukovo, Karavukovo Bojković Emina
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 949 k.o. Karavukovo, Karavukovo Dončić Snežana
dogradnju skladišta poljoprivrednih proizvoda, rekonstrukciju i prenamenu objekta poljoprivrede u skladište poljoprivrednih proizvoda Bački Brestovac Svilar Vajo
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 2163/3 K.O. Odžaci, Odžaci Lilić Nada
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 987 K.O. Odžaci, Odžaci Banković Zoran
izgradnja priključka na mesnu vodovodnu mrežu porodičnog stambenog objekta na k. p. broj 74 k.o. Bogojevo Bogojevo Sič Robert
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 301 K.O. Odžaci, Odžaci Bogunović Željko
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 283 k.o. Bački Gračac, Bački Gračac Ljajić Veronika
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 1504 K.O. Odžaci, Odžaci Petrović Vera
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 364/1 K.O. Odžaci, Odžaci Antić Radmila
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0 na k. p. broj 397 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Kostić Dragan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 1642/3 K.O. Odžaci, Odžaci Dešić Slobodan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 106/2 k.o. Deronje, Deronje Danilov Jovan
izgradnja trofazno priključenje tri stambene zgrade višeporodičnog stanovanja Po+Pr+3 Odžaci, Lole Ribara bb, na k. p. broj 405/13 k.o. Odžaci Odžaci EPS Distribucija Beograd doo
izgradnja MBTS 20/0,4 kV „Ivo Lola Ribar 2“ sa priključnim 20kV vodovima u Odžacima, k. p. broj 405/13 i 2370 k.o. Odžaci Odžaci EPS Distribucija Beograd doo
izgradnja skladišne hale spratnosti Pr+0, katastarska parcela broj 438 K.O. Odžaci Odžaci „FOTON“ doo Sremska Kamenica
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 756 K.O. Odžaci Odžaci Popović Marija
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+Pot sa priključcima na komunalnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektroenegetska distributivna mreža) na k.p. broj 2471 k.o. Odžaci Odžaci Đaković Dragana
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 307 K.O. Odžaci, Odžaci Nikolić Vojislav
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 966 k.o. Karavukovo, Karavukovo Stojanović Branko
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, k. p. broj 875 k.o. Karavukovo, Karavukovo Spasić Verica
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 1291/3 K.O. Odžaci, Odžaci Živković Zora
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 2480 K.O. Odžaci, Odžaci Bodlović Gordana
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0, k. p. broj 765 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Radin Robert
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 1643/2 K.O. Odžaci, Odžaci Spajić Mileta
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 1122 k.o. Bački Gračac, Bački Gračac Lukić Nikola
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 1079 K.O. Odžaci, Odžaci Vučić Siniša
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 2174 K.O. Odžaci Odžaci Anđelković Damir
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 1571 k.o. Bački Gračac, Bački Gračac Ličina Dušan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Po+Pr+0, k.p. broj 367/2 K.O. Odžaci, Odžaci Marić Trivo
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 1238 k.o. Karavukovo, Karavukovo Anđelović Slađan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0, k. p. broj 29 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Veličković Stanija
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 457 k.o. Bački Gračac, Bački Gračac Obradović Jovan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 817 k.o. Karavukovo, Karavukovo Pančić Ivica
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0 na k. p. broj 395 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Gašević Dragomir
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 664 K.O. Odžaci, Odžaci Vučić Siniša
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k.p. broj 741 K.O. Odžaci Odžaci Studen Milinka
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0, k. p. broj 1195 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Džolić Milan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade, k.p. broj 2316 K.O. Odžaci Odžaci Bjekić Vidosava
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+Pk, k.p. broj 603 K.O. Odžaci Odžaci Udruženja za pomoć MNRO opštine Odžaci
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+Pk, k.p. broj 603 K.O. Odžaci Odžaci Đurić Nebojša
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0 (stan broj 1) k. p. broj 311 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Milić Saša
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 152 k.o. Bački Gračac, Bački Gračac Poznić Slobodan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 78 k.o. Deronje, Deronje Kupusinac Gruja
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0, k. p. broj 507 k.o. Bački Gračac, Bački Gračac Zorić Danilo
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k. p. broj 623 k.o. Karavukovo, Karavukovo Stojčić Goran
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Po+Pr+Pk, k. p. broj 703 k.o. Deronje, Deronje Doroslovac Nemanja
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+Pk, k.p. broj 2456 K.O. Odžaci Odžaci Đukić Mirko
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 130 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Merdanović Ljiljana
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 395/1 K.O. Karavukovo Karavukovo Veličković Ljiljana
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 sa priključcima na komunalnu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektroenegetska distributivna mreža) na k.p. broj 2173/2 i 2175 k.o. Odžaci Odžaci Ćeran Branko
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije Predškolske ustanove „Kolibri“ Bački Gračac, k.p. broj 1378 k.o. Bački Gračac, Bački Gračac opština Odžaci
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na K. P. broj 263 K.O. Karavukovo, Karavukovo Janjić Stamen
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije stana br.1 u objektu br. 2 ulaz br. 1 k. p. broj 1241/2 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Đušić Dušan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade Pr+0, k. p. broj 662 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Veljković Stojan
izgradnju priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije stambene zgrade (objekat broj 4 ulaz 2) na k.p. broj 1377/1 K.O. Odžaci Odžaci Sedlar Snežana
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije stambene zgrade (objekat broj 3 ulaz 2) na k.p. broj 1377/1 k.o. Odžaci Odžaci Radivojević Goran
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, zgrada broj 2 posebni deo broj 2, na k. p. broj 124 k.o. Odžaci, Odžaci Dakić Danislav
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Po+Pr+1 na k. p. broj 2163/5 k.o. Odžaci, Odžaci Janković Darko
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE Pr+Pk NA K. P. BROJ 2062/3 K.O. RATKOVO Ratkovo Tintor Ilija
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0, k. p. broj 472 k.o. Deronje Deronje Kupusinac Petar
rekonstrukcija, dogradnja i prenamenu porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 u stambeno poslovnu zgradu spratnosti Pr+1, katastarska parcela broj 1472 K.O. Odžaci Odžaci Popović Nemanja
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 1427/2 K.O. Karavukovo Karavukovo Mladenović Jovan
izgradnja zgrade autobuske stanice spratnosti Pr+0 sa nadstrešnicom, peronima, parking mestima na katastarskoj parceli broj 1926 K.O. Odžaci Odžaci opština Odžaci
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 2031/2 K.O. Odžaci Odžaci Mladenović Dragoljub
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 130 K.O. Srpski Miletić Srpski Miletić Merdanović Ljiljana
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 1380 K.O. Odžaci Odžaci Stamenković Jadranka
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE Pr+1, posebni deo broj 3, k.p. broj 890 K.O. BAČKI BRESTOVAC Bački Brestovac Krnjaić Marija
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE NA K.P. BROJ 431 K.O. Srpski Miletić Srpski Miletić Nikšić Dušan
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 351 K.O. Ratkovo Ratkovo Ostojić Milica
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE Pr+1, posebni deo broj 1, k.p. broj 890 K.O. BAČKI BRESTOVAC Bački Brestovac Vunjak Dušan
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE Pr+1, posebni deo broj 2, k.p. broj 890 K.O. BAČKI BRESTOVAC Bački Brestovac Miloš Ivan
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti Pr+0 i pomoćne zgrade spratnosti Pr+0 na k.p. broj 724 K.O. Karavukovo, priključka na elektroenergetsku distributivnu mrežu i priključka na DGM Karavukovo
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 454/8 K.O. Odžaci Odžaci Milekić Miloš
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 311 K.O. Srpski Miletić Srpski Miletić Milić Saša
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 242 K.O. Odžaci Odžaci Vukajlović Dušanke
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 110 K.O. Odžaci Odžaci Janković Ines
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 1314/1 K.O. Odžaci Odžaci Milenković Ljubomir
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 1321 K.O. Odžaci Odžaci Zdravković Antanas
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 1308/4 K.O. Odžaci Odžaci Biljetina Marica
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 585/2 K.O. Deronje Deronje Mitrović Danica
rekonstrukciju, adaptaciju i promenu namene postojeće poslovne zgrade spratnosti P+2+Pk u poslovno stambeni objekat (garni hotel, lokali i stanovi) na katastarskim parcelama broj 1445, 1446/1 i 1444/1 sve K.O. Odžaci ul. Železnička br. 37, Odžaci Odžaci Ristić Slađan, Vujović Tatjana
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 515 K.O. Karavukovo Karavukovo Stojiljković Verica
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 1304/4 K.O. Odžaci Odžaci Jovanović Smiljka
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 1258 K.O. BAČKI GRAČAC Bački Gračac Krulj Zoran
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 102 K.O. Karavukovo Karavukovo Nikolić Vlada
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 862 K.O. Odžaci Odžaci Dukić Zoran
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA (objekat broj 4 ulaz 1) K.P. BROJ 1377/1K.O. Odžaci Odžaci Bobinac Danko
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 2421 K.O. Odžaci Odžaci Ignjatović Dragan
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 614 K.O. Srpski Miletić Srpski Miletić Milčić Siniša
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 349/8 K.O. Odžaci Odžaci Tiragić Nenad
ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE SPRATNOSTI P+0, K. P. BROJ 1593 K.O. ODŽACI, Odžaci Pejčić Vlastimir
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE SPRATNOSTI P+0 NA K. P. BROJ 1132/1 K.O. ODŽACI, Odžaci Stojilković Miodrag
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA P+0, K.P. BROJ 1997/1 K.O. Odžaci Odžaci Miljković Miroslav
izgradnja priključka na DGM i unutrašlje gasne instalacije k.p. 1573/1 k.o. Karavukovo Karavukovo Tasić Miroslav
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 349/8 k.o. Odžaci Odžaci Tiragić Nenad
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije zgrade na k. p. broj 1402/2 k.o. Odžaci Odžaci Stanojković Stevan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1104k.o. Karavukovo Karavukovo Velinović Zdravko
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1973/2k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac Svilar Vajo
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1137k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Stanojević Ivan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 984/2 k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac Bakrač Slavica
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1508k.o. Odžaci Odžaci Budaković Jelena
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 862k.o. Odžaci Odžaci
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1555/10 k.o. Karavukovo Karavukovo Cvetković Zlatko
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 921 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Ivković Jovan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 22 k.o. Odžaci Odžaci Rajačić Zora
izgradnja porodične stambene zgrade Pr+0 i pomoćne zgrade Pr+0 u Odžacima k.p. 1964 k.o. Odžaci Odžaci Lukač Vladimir
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1932 k.o. Odžaci Odžaci Kiš Ana
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 362/8 k.o. Odžaci Odžaci Pavlović Kruna
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 2155/1 k.o. Ratkovo Ratkovo Minić Miroslav
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 198/1 k.o. Odžaci Odžaci Anđelović Stanislav
rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pripremu vode za piće u Odžacima i sanaciju opreme k.p. broj 7013, 7014, 7064/2, 7782/1, 7783/2, 7783/1 i 7644/1 k.o. Odžaci, Odžaci opština Odžaci
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj640/3 k.o. Deronje Deronje Milanković Mićo
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1336 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Mišić Mladen
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 510/2 k.o. Ratkovo Ratkovo Krstić Branka
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1139k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Radenković Zvezdan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1285/2 k.o. Odžaci Odžaci Barzut Radoslav
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa kmrs i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1304 k.o. Karavukovo, Karavukovo Stanojković Radisav
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa kmrs i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 316 k.o. Karavukovo, Karavukovo Veličković Božidar
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije zgrade poljoprivrede na k.p. broj 2161 k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac navala Ilija
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije stambeno-poslovne zgrade na k. p. broj 304 k.o. Ratkovo, Ratkovo Bjeletić Nenad
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 677 k.o. Ratkovo, Ratkovo Bjeletić Neđeljko
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1152 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Veljković Mirko
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti P+0, na k. p. broj 1123 k.o. Karavukovo Karavukovo Tasić Bojan
izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti p+0 i bravarske radionice spratnosti P+0, na k. p. broj 1761 k.o. Odžaci,sa priključcima na komunalnu infrastrukturu Odžaci Marković Milješić Milijana
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1250 k.o. Srpski Miletić, Srpski Miletić Cvetković Svetomir
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 508 k.o. Karavukovo, Karavukovo Mišić Zoran
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 2998 k.o. Karavukovo, Karavukovo Ristić Zvonko
nadogradnja potkrovlja stambene zgrade Po+P+3 – višeporodično stanovanje, k.p. broj 408 k.o. Odžaci, ul. Lole Ribara br.40, Odžaci sa priključcima na komunalnu infrastrukturu Odžaci Važić Mirko
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgradena k. p. broj 645 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Stojković Rade
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade (objekat broj 4 i 5) na k. p. broj 1452 k.o. Odžaci Odžaci Tadić Dobrilo
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1230 k.o. Odžaci Odžaci Božilović Slobodan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 955 k.o. Bački Gračac, Bački Gračac Uzelac Saša
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 118 k.o. Srpski Miletić, ul. Njegoševa br. 4, Srpski Miletić Srpski Miletić Jovanović Tomislav
dogradnja dela „B“ objekta predškolske ustanove „Poletarac“, spratnost P+1 i izgradnju pomoćnog objekta spratnosti P+0, katastarska parcela broj 965 K.O. Odžaci Odžaci opština Odžaci
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1587 k.o. Odžaci, Odžaci Dimitrijević Jugoslav
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 2172/2k.o. Odžaci Odžaci Spasić Dragan
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 2172/1 k.o. Odžaci Odžaci Kubik Karlo
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 20/2 k.o. Karavukovo, Karavukovo
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 182/2 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 1462 k.o. Karavukovo Karavukovo
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k. p. broj 527 k.o. Odžaci Odžaci
izgradnja porodične stambene zgrade P+0 i pomoćne zgrade P+0 na k.p. broj 1964 k.o. Odžaci Odžaci Lukač Vladimir
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE NA K.P. broj 198/1 K.O. Odžaci Odžaci Anđelović Stanislav
izgradnja poslovnog objekta-podno skladište za poljoprivredne proizvode, k.p. 1761 k.o. Odžaci Odžaci Marković Milješić Milijana
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 2161 K.O. BAČKI BRESTOVAC Bački Brestovac Navala Ilija
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE NA K.P. broj 1549/1 K.O. Odžaci Odžaci Rimokatolička crkvena opština Odžaci
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 474 K.O. BOGOJEVO Bogojevo Kaman Tihamer
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE NA K.P. broj 2177 K.O. Odžaci Odžaci Stanković Ivan
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 1269 K.O. Karavukovo Karavukovo Antanasković Dejan
IZGRADNJA PRIKLJUČNOG GASOVODA SA MRS i DVORIŠNOG RAZVODA UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE NA K.P. BROJ 2688 i 4497 K.O. Ratkovo Ratkovo OZZ AGRONOM Despotovo-Pivnice
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 70 K.O. Deronje Deronje Vrbaški Stevan
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 698 K.O. Bogojevo Bogojevo Kuzmanović Slavojka
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE NA K.P. broj 2426 K.O. Odžaci Odžaci Belić Ljubomir
izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k.p. broj 1304/9 k.o. Odžaci Odžaci Stojković Miloja
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE NA K.P. broj1308/2 K.O. Odžaci Odžaci Katanić Dušan
dogradnja zalivnog sistema AGROLIKA K.O. Bački Gračac Bački Gračac ZZ Agrolika Bački Gračac
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 2161 K.O. BAČKI BRESTOVAC Bački Brestovac Navala Ilija
izgradnja priključka na gasnu distributivnu mrežu sa KMRS i unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade na k.p. broj 645 K.O. Srpski Miletić, ul. Beljanička br. 41, Srpski Miletić, Srpski Miletić Stojković Rade
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 1452 K.O. ODŽACI Odžaci Tadić Dobrilo
REKONSTRUKCIJA (deoba na tri posebna dela) STAMBENOG OBJEKTA SPRATNOSTI P+1, K. P. BROJ 890 K.O. BAČKI BRESTOVAC Bački Brestovac Vunjak Dušan
rekonstrukcija i promena namene pomoćnog objekta spratnosti P+0 u proizvodni objekat –proizvodnja polietilenske filc tkanine, k.p. broj 859/1 k.o. Odžaci Odžaci AD OBNOVA PROMET-MALEŠEV Odžaci
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STAMBENOG OBJEKTA NA K.P. BROJ 1491/4 K.O. BAČKI GRAČAC Bački Gračac Bajat Žarko
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE stambenog objekta na k. p. broj 454/10 K.O. ODŽACI, Odžaci Milenković Ivan
IZGRADNJA TRI OBJEKTA VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA NA K.P. BROJ 405/13 K.O. ODŽACI SA PRIKLJUČCIMA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Odžaci doo Stojanović Odžaci
IZGRADNJA PRIKLJUČKA NA DISTRIBUTIVNU GASNU MREŽU SA KMRS I UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE stambenog objekta na k. p. broj 1602/1 K.O. ODŽACI Odžaci
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 2215/1k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 2215/1 k.o.Bački Brestovac
izgradnja opštinskog puta Srpski Miletić Bački Brestovac Srpski Miletić opština Odžaci
priključni gasovod i MRS za prirodni gas objekta o.š. " Branko Radičevi" Odžaci k.p. 598 k.o. Odžaci Odžaci opština Odžaci
izgradnja ribnjaka na k.p. 2551 k.o. Deronje Deronje LUCAR HOLSTEIN FARMS
dogradnja i rekonstrukcija stambenog objekta P+0 na k.p. 756 k.o. Karavukovo Karavukovo Stamenković Radovan
izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. 670 k.o. Odžaci Odžaci Stanojević Dragan
izgradnja stambenog objekta P+Pk na k.p. 636 k.o. Deronje Deronje Milić Đorđe
rekonstrukcija (deoba na četiri posebna dela) i promena namene dela poslovnog objekta na k.p. 1415/1 k.o. Odžaci Odžaci Radaković Svetislav
izgradnja poslovnog objekta P+Pk na k.p. 1413/2 k.o. Odžaci Odžaci Častvan Pavel
dogradnja i rekonstrukcija stambenog objekta Su+P+1+P na k.p. 1308/3 k.o. Odžaci Odžaci Nikić Daniel
dogradnja i rekonstrukcija stambenog objekta Su+P+1+Pk na k.p. 1308/3 k.o. Odžaci Odžaci Nikić Daniel
izgradnja poslovnog objekta P+Pk na k.p. 1413/2 k.o. Odžaci Odžaci Častvan Pavel
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 732 k.o. Odžaci Odžaci Mitić Dobrivoje
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 584 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Vujović Jovica
izgradnja saobraćajnice sa pešačkom stazom k.p. 616, 2374 i 2370 k.o. Odžaci Odžaci opština Odžaci
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 627 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Krstić Marijan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 369/1 k.o. Bački Gračac Bački Gračac Mandić Radmila
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p.1078 k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac Lončar Marica
rekonstrukcija (deoba na dva posebna dela) i prenamena k.p. 405/5 k.o. Odžaci Odžaci MAX POWER SPI doo Odžaci
rekonstrukcija poslovnog objekta k.p. 405/5 k.o. Odžaci Odžaci MAX POWER SPI doo Odžaci
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 2165/7 k.o. Odžaci Odžaci Stanković Ivan
izgradnja vinogradarske kućice k.p. 5562 k.o. Odžaci Odžaci Cvetković Milan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1586 k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac Kordić Miro
izgradnja stambenog objekta Su+P+0 na k.p. 362/5 k.o. Odžaci Odžaci Štegili Josip
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1656 k.o. Odžaci Odžaci Stanković Nenad
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 827 k.o. Bački Gračac Bački Gračac Munižaba Dušan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 14 49k.o. Odžaci Odžaci Zlatanović Saša
izgradnja stambenog objekta k.p. 1335 k.o. Odžaci Odžaci Prica Goran
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1248 k.o. Lalić Lalić Turčan Jaroslav
rekonstrukcija (deoba na dva posebna dela) stambenog objekta k.p. 974 k.o. Odžaci Odžaci Tomović Peurača Nadežda
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1306/8 k.o. Odžaci Odžaci Simić Danijela
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 387/6 k.o. Odžaci Odžaci Sekulić Dušan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 5972 k.o. Odžaci Odžaci Nikolić Božidar
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1968 k.o. Odžaci Odžaci Popović Kristina
izgradnja skladišta za voće i povrće k.p. 391 k.o. Lalić Lalić Valent Ivan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1515/3 k.o. Bački Gračac Bački Gračac Dejanović Zlata
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1388 k.o. Ratkovo Ratkovo "Promel" doo Ratkovo
rekonstrukcija (deoba na dva posebna dela) stambenog objekta k.p. 605/2 k.o. Ratkovo Ratkovo Ilić Nedeljko
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 481/2 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Dacić Aleksandar
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1289/2 k.o. Odžaci Odžaci Šunjka Jovo
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 20 k.o. Lalić Lalić Črjepok Janko
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 927 k.o. Odžaci Odžaci Jović Goran
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 351/6 k.o. Odžaci Odžaci Stanojković Igor
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 2011 k.o. Odžaci Odžaci Jovanović Dušan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1640 k.o. Odžaci Odžaci Panić Radomir
izgradnja produžno-priključnog gasovoda i MRS k.p. 3875 i 2406 k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac JP "Srbijagas" Novi Sad
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1670 k.o. Odžaci Odžaci
rekonstrukcija, dogradnja i prenamena stambenog objekta u objekat za tehnički pregled vozila i vulkanizersku radionicu k.p. 1145 k.o. Odžaci Odžaci Stojanović Vladimir
rekonstrukcija i prenamena dela stambenog objekta (stan br. 1) u prodavnicu voća i povrća k.p. 1462 k.o. Odžaci Odžaci Bogdanović Savo
izgradnja ugostiteljskog objekta za smeštaj Po+P+1 k.p. 7789 k.o. Odžaci Odžaci Mitić Saša
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 533 k.o. Karavukovo Karavukovo Zlatković Dragan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 520 k.o. Lalić Lalić Cerović Zuzana
izgradnja stambenog objekta k.p. 928 k.o. Odžaci Odžaci Jović Marko
izgradnja stambenog objekta P+0 i pomoćnog objekta P+0 na k.p. 768 k.o. Deronje Deronje Koplić Milan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 277 k.o. Deronje Deronje Danilov Sava
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 54 k.o. Odžaci Odžaci Stamenković Ivan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1293/4 k.o. Odžaci Odžaci Božanić Milanka
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1300/2 k.o. Odžaci Odžaci Kovač Stevan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 2453 k.o. Odžaci Odžaci Sedlar Dragan
dogradnja postojeće stanice za snabdevanje gorivom sa TNG i maloprodajnim mestom TNG na k.p. broj 1879 k.o. Odžaci Odžaci "Bačka" doo Odžaci
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 2454 k.o. Odžaci Odžaci Blanuša Željko
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 621/1 k.o. Bački Gračac Bački Gračac Miljković Dragan
priključak na mesnu vodovodnu mrežu objekta na k.p. 2308/2 k.o. Ratkovo Ratkovo "Sorgum" doo Selenča
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1025 k.o. Bački Gračac Bački Gračac Popović Zoran
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 472 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Jovanović Petar
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1441 k.o. Odžaci Odžaci Vukadinović Igor
izgradnja samouslužne autopraonice k.p. 93/1 i 93/2 k.o. Bogojevo Bogojevo Ristić Slađan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1307/7 k.o. Odžaci Odžaci Zrnić Petar
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1400 k.o. Karavukovo Karavukovo Ristić Vojislav
izgradnja, dogradnja, adaptacija sanacija i rekonstrukcija zgrade osnovne škole "Branko Radičević" Odžaci k.p. 598 k.o. Odžaci Odžaci o.š. "Branko Radičević" Odžaci
izgradnja poslovnog objekta k.p. 1224 k.o. Karavukovo Karavukovo Arsić Slađan
rekonstrukcija, adaptacija i promena namene stambenog objekta u pansion k.p. 287 i 288 k.o. Bogojevo Bogojevo Vujović Tatjana
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 493/1 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Lončar Radomir
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija poslovnog objekta na k.p. 932k.o. Bogojevo Bogojevo Ristić Slađan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1179 k.o. Odžaci Odžaci Popović Marko
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 359/3 k.o. Odžaci Odžaci Jovanović Goran
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1958 k.o. Ratkovo Ratkovo Vidić Slavko
izgradnja biogasne elektrane 999kW, rekonstrukcija i dogradnjaekonomskih objekata k.p. 1801/4 i 1801/5 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Agri energy Miletić doo
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 93/2 k.o. Bogojevo Bogojevo
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 708 k.o. Odžaci Odžaci Štegili Josip
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 289 k.o. Odžaci Odžaci Kubet Žarko
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 861 k.o. Deronje Deronje Puškaš Radovan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 404 k.o. Karavukovo Karavukovo Jovanović Radovan
priključak na distributivnu gasnu mrežu i unutrašnja gasna instalacija k.p. 95 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Arsić Ivica
izgradnja niskonaponskog kablovskog voda k.p. 637/1, 2374, 572, 573, 571, 569, 567, 563/2 k.o. Odžaci Odžaci EPS Distribucija Beograd, ED Sombor
izgradnja kapele na groblju k.p. 2302 k.o. Lalić Lalić
izgradnja stambeno poslovnog objekta P+2 na k.p. 2115 k.o. Odžaci Odžaci Končarević Gordana
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 5526 k.o. Odžaci Odžaci Dragičević Ljuba
izgradnja stambenog objekta P+0 i ekonomskog objekta (staja za svinje) na k.p. 1376, 1377 i 1378 k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac Svilar Vajo
dogradnja sprata stambenog objekta na k.p. 2062 k.o. Odžaci Odžaci Pešić Vesna
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1818 k.o. Odžaci Odžaci Gmijović Tomislav
izgradnja specijalizovanog skladišta za voće i povrće k.p. 5616 k.o. Odžaci Odžaci Nikolić Nikola
rekonstrukcija dela objekta tehničke škole k.p. 1561 k.o. Odžaci Odžaci "Tehnička škola" Odžaci
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 156 k.o. Lalić Lalić Turčan Jaroslav
izgradnja javne rasvete na delu k.p. 1535 i 1547 k.o. Odžaci Odžaci opština Odžaci
izgradnja stambenog objekta spratnosti P+Pk na k.p. 627 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Krstić Marijan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1298 k.o. Odžaci Odžaci
dogradnja stambenog objekta P+0 na k.p. 1114 k.o. Odžaci Odžaci opština Odžaci
izgradnja salaša-stambeni objekat P+Pk i ekonomski objekat k.p. 6026/8 k.o. Odžaci Odžaci "MAJS" doo Odžaci
izgradnja javne rasvete na delu k.p. 6069/42 k.o. Odžaci Odžaci
izgradnja ugostiteljskog objekta Po+P+1 k.p. 7789 k.o. Odžaci Odžaci Mitić Saša
izgradnja poslovnog objekta P+0 i kolske vage nosivosti 60t kp. 1904 k.o. Odžaci Odžaci "Meteor-commerce" doo Sombor
izgradnja stambeno poslovne zgrade k.p. 2142 i 2143 k.o. Ratkovo Ratkovo "Promel" doo Ratkovo
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 761k.o. Odžaci Odžaci Jeličić Desanka
izgradnja atmosferske kanalizacije u radnoj zoni k.p. 6036/14 i 6069/42 k.o. Odžaci Odžaci
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 303 k.o. Odžaci Odžaci Poznanović Vojislav
dogradnja 4 silosne ćelije sa pratećim objektima k.p. 2093/2 k.o. Lalić Lalić zz "Poljokoop" Lalić
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 787 k.o. Odžaci Odžaci Stamenković Nenad
izgradnja samouslužne autopraonice k.p. 93/1 i 93/2 k.o. Bogojevo Bogojevo Ristić Slađan
izgradnja hangara za poljoprivredne mašine k.p. 172 i 173 k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1247 k.o. Srpski Miletić Srpski Miletić Mihajlović Veljko
dogradnja 4 silosne ćelije kapaciteta 1306m³ sa pratećim objektima Lalić zz"Poljokoop" Lalić
dogradnja postojeće stanice za snabdevanje gorivom sa TNG i maloprodajnim mestom TNG na k.p. broj 1879 k.o. Odžaci Odžaci Bačka doo
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1602/1 k.o. Marković Milan Odžaci Marković Milan
izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. 6470 k.o. Odžaci Odžaci Drakulić Milena
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 2215/1 k.o. Bački Brestovac Bački Brestovac Tiragić duško
izgradnja specijalizovanog skladišta za voće i povrće k.p. 584k.o. Ratkovo Ratkovo doo "Lenije"
rekonstrukcija stambenog objekta k.p. 665 k.o. Odžaci Odžaci Mladenović Sofija, Mladenović Nataša, Mladenović Mirjana
izgradnja stambenog objekta k.p. 6824/1 k.o. Odžaci Odžaci Sovilj Nena
izgradnja stambenog objekta k.p. 1677k.o. Odžaci Odžaci Veličković Aleksa
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1014 k.o. Bački Gračac Bački Gračac Pokrajac Milan
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1432 k.o. Odžaci Odžaci
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 465 k.o. Bački Gračac Bački Gračac Tojagić Nikola
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 432 k.o. Bački Gračac Bački Gračac Stojsavljević Zoran
izgradnja staje za goveda k.p. 2537 i 2538 k.o. Bački Gračac Bački Gračac
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1035k.o. Bački Gračac Bački Gračac Zorić Marija
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 1743k.o. Karavukovo Karavukovo Stojevi Goran
izgradnja specijalizovanog skladišta za voće i povrće k.p. 406k.o. Lalić Lalić Šimek Vilijam
izgradnja stambenog objekta spratnosti P+0 na k.p. broj 532 k.o. Ratkovo Ratkovo Jovanović Zoran
izgradnja opštinskog puta k.o. Srpski Miletić i k.o. Bački Brestovac Srpski Miletić opština Odžaci
izgradnja staje za goveda k.p. 2537 i 2538 k.o. Bački Gračac Bački Gračac Guteša Nikola
izgradnja hale za proizvodnju veziva k.p. 405/4 k.o. Odžaci Odžaci
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 927 k.o. Karavukovo Karavukovo
izgradnja stambenog objekta spratnosti P+0 k.p. 6826 k.o. Odžaci Odžaci
rekonstrukcija stambeno poslovne zgrade k.p. 1075 k.o. Odžaci Odžaci
izgradnja mernih mesta na vodovodnoj mreži Odžaci Odžaci
priključak na distributivnu mrežu i unutrašnja instalacija k.p. 597 k.o. Bački Gračac Bački Gračac Obradović Nenad
izgradnja specijalizovanog skladišta za voće i povrće k.p. 5616 k.o. Odžaci Odžaci Nikolić Nikola
dogradnja specijalizovanog skladišta k.p. 3493 k.o. deronje Deronje
izgradnja priključka i unutrašnje gasne instalacije k.p. 515 k.o. B. Gračac Bački Gračac
izgradnja objekta za proizvodnju električne energije-poljoprivredna biogasna stanica Bogojevo Bogojevo
izgradnja objekta za proizvodnju električne energije-poljoprivredna biogasna stanica Bogojevo
rekonstrukcija, adaptacija i promena namene porodične stambene zgrade Po+P+Pk u poslovni objekat –pansion spratnosti Po+P+Pk Bogojevo Vujović tatjana
izgradnja ekonomskog objekta za tov svinja Deronje Vračević Dušan
izgradnja dela naseljske vodovodne mreže Bogojevo Bogojevo opština Odžaci
izgradnja stambenog objekta -zaključak o odbacivanju zahteva Odžaci Vučić Sanja i Miroslav
izgradnja kanalizacione crpne stanice Odžaci opština Odžaci
izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda Srpski Miletić Milić Nikola
izgradnja objekta za gajenje domaćih životinja Deronje Kupusinac Marko
izgradnja dela naseljske vodovodne mreže Bački Brestovac opština Odžaci
izgradnja dela naseljske vodovodne mreže Karavukovo Karavukovo opština Odžaci
priključak na distributivnu gasnu mrežu sa KMRS i unutrašnja gasna instalacija na k.p. 228 k.o. Odžaci Odžaci Nevenka Čekić
izgradnja priključka na fekalnu kanalizaciju Odžaci Đulai Ivana
igradnja staje za tov junadi Bački Brestovac izgradnja staje za tov junadi
dogradnja sprata por. stamb. zgrade Odžaci dogradnja sprata porodične stambene zgrade
izgradanja priključka na gasnu distributivnu mrežu Odžaci izgradanja priključka na gasnu distributivnu mrežu
izgradnja dela naseljske vodovodne mreže Bogojevo izgradnja dela naseljske vodovodne mreže
izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P+0 Deronje izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P 0
izgradnja priključnog kablovskog voda 0,4kv za stambeni objekat Karavukovo
izgradnja objekta za uzgoj svinja P+0 Lalić izgradnja objekta za uzgoj svinja P 0
izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P+0 Deronje izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P 0
izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P+0 Deronje izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P 0
izgradnja ribnjaka Deronje izgradnja ribnjaka
dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta u stambeno poslovni Odžaci dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija
izgradnja objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije P+0 Odžaci izgradnja objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije P 0
izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P+0 Ratkovo
izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P+0 Ratkovo Stevan Beljanski
Izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu Ratkovo izgradnja priključka na distributivnu gasnu mrežu
izgradnja stambenog objekta Bački Brestovac Trivunović Vladimir
DOGRADNJA MAGACINSKOG DELA POSLOVNOG OBJEKTA NA K. P. BROJ 6069/59 K.O. ODŽACI Odžaci doo „Greiner Packaging“ Odžaci
ODBACUJE SE - Izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. 764 Lalić Jelača Dragan
ODBACUJE SE - Izgradnja objekta poljoprivrednog domaćinstva P+0 na k.p. 4068 Bački Brestovac Trtica Vladimir
ODBACUJE SE - Proširenje ribnjaka na k.p. 2819 Deronje "Kodeks - Stojačić" doo
IZGRADNJA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA – SALAŠA P+0 na k.p. 4068 Bački Brestovac Trtica Vladimir
IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA P+0 na k.p. 2114 Odžaci Aralica Lidija
IZGRADNJA RIBNJAKA na k.p. 2819 Deronje "Kodeks - Stojačić" doo
REKONSTRUKCIJU I NADGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA P+1 na k.p. 2112 Odžaci Nikolić Goran
IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE na k.p. 717/2 i 2370 Odžaci Opštinska uprava opštine Odžaci
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA na k.p. 764 Lalić Jelača Dragan
IZGRADNJA PAROHIJSKOG DOMA I DOGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA P+0 na k.p. 604 Deronje Srpska pravoslavna opština Deronje
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA P+0 na k.p. 195 Karavukovo Preuzmi
IZGRADNJA 20kV KABLOVSKOG VODA I SN NADZEMNOG VODA ZA STS „CRPNA STANICA – RUSKI KRSTUR na k.p. 3324, 3346 i 3321 Lalić EPS Distribucija doo Beograd, ED Sombor
IZGRADNJA NN PRIKLJUČNI KABLOVSKI VOD 0,4 kV ZA OBJEKAT RIBNJAKA na k.p. 2602, 3392, 3391 i 2817/2 Deronje Stojačić Miloš

Građevinske dozvole

Građevinske dozvole Mesto Investitor - preuzimanje
rešenje o odbacivanju Odžaci rešenje o odbacivanju
izgradnja porodične stambene zgrade Karavukovo izgradnja porodične stambene zgrade
izgradnja porodične stambene zgrade Bački Brestovac izgradnja porodične stambene zgrade
izgradnja stambene zgrade sa četiri stana Odžaci izgradnja stambene zgrade sa četiri stana
izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih mašina Odžaci Vladimir Stojanović
izgradnja poslovnog objekta P+0 Bogojevo doo "Ducko"
rekonstrukcija objekta kulture i dogradnja objekta broj 4 Odžaci Opština Odžaci
izgradnja poslovnog objekta P+1 Odžaci izgradnja poslovnog objekta P 1
izgradnja porodične stambene zgrade Karavukovo izgradnja porodične stambene zgrade
dogradnja zgrade tehničkog pregleda Odžaci "Macko" doo
izgradnja porodične stambene zgrade Ratkovo izgradnja porodične stambene zgrade
izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda Karavukovo ZZ "Agrodunav"
izgradnja porodične stambene zgrade Deronje izgradnja porodične stambene zgrade
izgradnja porodične stambene zgrade Karavukovo izgradnja porodične stambene zgrade
izgradnja porodične stambene zgrade Ratkovo izgradnja porodične stambene zgrade
izgradnja porodične stambene zgrade Odžaci porodična stambena zgrada
izgradnja porodične stambene zgrade Odžaci porodična stambena zgrada
izgradnja porodične stambene zgrade Odžaci izgradnja porodične stambene zgrade
građevinska dozvola za izgradnju skladišta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda Deronje građevinska dozvola za izgradnju skladišta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda
izgradnja automehaničarske radionice Bački Brestovac Lončar Olivera
građevinska dozvola za rekonstrukciju puta, izgradnju i rekonstrukciju pešačkih staza i parkinga i izgradnju atmosferske kanalizacije na delu ulice Žarka Zrenjanina u Odžacima na katastarskim parcelama broj 964, 968/7, 969/4 i delu 2378 k.o. Odžaci Odžaci Opština Odžaci
izgradnja specijalizovanog skladišta za voće i povrće Odžaci izgradnja specijalizovanog skladišta za voće i povrće
izgradnja parking prostora Odžaci Opština Odžaci
rešenje o odbacivanju Odžaci rešenje o odbacivanju
izgradnja stambene zgrade Po+P+3 – višeporodično stanovanje (zgrada2) - II faza Odžaci doo "Stojanović"
rešenje o odbacivanju Odžaci doo "Stojanović"
rešenje o odbacivanju Odžaci rešenje o odbacivanju
građevinska dozvola za izgradnju staje za stoku Deronje Kompalić Stevan
građevinska dozvola za izgradnju zgrade drvne industrije P+0 i rekonstrukciju unutrašnjih instalacija bez povećanja kapaciteta Srpski Miletić "Ambalažerka" doo
građevinska dozvola za izgradnju staje za ovce- I faza i trenč silosa- II faza P+0 Bački Brestovac Agro vector doo
izgradnja porodične stambene zgrade Karavukovo izgradnja porodične stambene zgrade
izgradnja porodične stambene zgrade Ratkovo izgradnja porodične stambene zgrade
izgradnja objekta za preradu voća i povrća Karavukovo Kitanović Dragan
dogradnja stambenog objekta Deronje Đurišić Miljojka
građevinska dozvola za izgradnju kapele na groblju Odžaci Opština Odžaci
izgradnja objekta za skladištenje i pakovanje voća i povrća Karavukovo ZZ "Agrodunav"
izgradnja porodične stambene zgrade Odžaci izgradnja porodične stambene zgrade
dogradnja stambenog objekta i izgradnja stambenog objekta Odžaci Bajić Branko
izgradnja porodične stambene zgrade Odžaci izgradnja porodične stambene zgrade
izgradnja porodične stambene zgrade Odžaci Đaković Dragana
građevinska dozvola za dogradnju zalivnog sistema Bački Gračac građevinska dozvola za dogradnju zalivnog sistema
građevinska dozvola za rekonstrukciju, dogradnju i prenamenu postojećeg stambenog objekta spratnosti P+0 u stambeno-poslovni objekat spratnosti P+1 na katastarskoj parceli broj 1472 k.o. Odžaci Odžaci
građevinska dozvola za izgradnju zgrade autobuske stanice P+0 sa nadstrešnicom, peronima, parking mestima i priključaka na komunalnu infrastrukturu Odžaci Opština Odžaci
građevinska dozvola za izgradnju specijalizovanog skladišta za voće i povrće P+0 Ratkovo građevinska dozvola za izgradnju specijalizovanog skladišta za voće i povrće P 0
građevinska dozvola za izgradnju specijalizovanog skladišta za voće i povrće P+0 Ratkovo građevinska dozvola za izgradnju specijalizovanog skladišta za voće i povrće P 0
rešenje o odbacivanju - zahtev za građevinsku dozvolu za rekonstrukciju, dogradnju i prenamenu postojećeg stambenog objekta spratnosti P+0 u stambeno-poslovni objekat spratnosti P+1 Odžaci Popović Nemanja i Gabriela
izgradnja porodične stambena zgrada Odžaci izgradnja porodične stambene zgrade
dogradnja postojeće stanice za snabdevanje gorivom sa tečnim naftnim gasom (TNG) i maloprodajnim mestom TNG-a Odžaci
građevinska dozvola za izgradnju šest silosnih ćelija kapaciteta po 1500 t sa pratećim objektima Ratkovo građevinska dozvola za izgradnju šest silosnih ćelija kapaciteta po 1500 t sa pratećim objektima
izgradnja stambenog objekta Odžaci izgradnja stambenog objekta
građevinska dozvola za izgradnju dve stambene zgrade P+0 Bački Brestovac Opština Odžaci
građevinska dozvola za izgradnju dve stambene zgrade P+0 Bački Brestovac Opština Odžaci
građevinska dozvola za izgradnju dve stambene zgrade P+0 Bački Brestovac Opština Odžaci
građevinska dozvola za izgradnju dve stambene zgrade P+0 Bački Gračac Opština Odžaci
građevinska dozvola za izgradnju dve stambene zgrade P+0 Bački Gračac Opština Odžaci
građevinska dozvola za izgradnju dve stambene zgrade P+0 Bački Gračac Opština Odžaci
građevinska dozvola za izgradnju dve stambene zgrade P+0 Karavukovo Opština Odžaci
građevinska dozvola za izgradnju dve stambene zgrade P+0 Karavukovo Opština Odžaci
građevinska dozvola za dogradnju poslovnog objekta (zgrada broj 4) Odžaci građevinska dozvola za dogradnju poslovnog objekta (zgrada broj 4)
građevinska dozvola za izgradnju stambenog objekta P+0 i priključaka na komunalnu infrastrukturu Odžaci Ćeran Branko
građevinska dozvola za izgradnju poslovno stambenog objekta P+0 i priključka na komunalnu infrastrukturu Odžaci Karačonji Danijel
dogradnja dela „B“ objekta predškolske ustanove „Poletarac“, Odžaci Opština Odžaci
izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja biogasne elektrane kapaciteta 999 kw Srpski Miletić PP "Miletić"
izgradnja, dogradnja, adaptacija, sanacija i rekonstrukcija zgrade OŠ "Branko Radičević" Odžaci Autonomna Pokrajina Vojvodine
izgradnja stambene zgrade Po+P+3 – višeporodično stanovanje (zgrada1) - I faza Odžaci doo "Stojanović"
rešenje o odbacivanju Odžaci Autonomna Pokrajina Vojvodina
nadogradnja potkrovlja stambene zgrade Po+P+3 – višeporodično stanovanje Odžaci Važić Mirko
izgradnja stambenog objekta i bravarske radionice Odžaci izgradnja stambenog objekta i bravarske radionice
izgradnja stambenog objekta Karavukovo izgradnja stambenog objekta
izgradnja stambenog objekta Odžaci Ćuk Milan i Ivana
izgradnja specijalizovanog skladišta Lalić Vilijam Šimek
zaključak o odbacivanju Odžaci Drakulić Milena
izgradnja specijalizovanog skladišta Ratkovo Lenije doo
izgradnja objekta porodičnog stanovanja Odžaci Prica Goran
dogradnja specijalizovanog skladišta Deronje Miloje Davidov
dogradnja i rekonstrukcija stambenog objekta Odžaci dogradnja i rekonstrukcija stambenog objekta
objekat za proizvodnju električne energije Bogojevo BO Bioplin Subotica
objekat za proizvodnju električne energije Bogojevo BPST BO Subotica
izgradnja stambenog objekta Deronje izgradnja stambenog objekta
izgradnja saobraćajnice sa pešačkom stazom u ulici Vase Pelagića Odžaci Opština Odžaci
izgradnja stambenog objekta Odžaci izgradnja stambenog objekta
dogradnja stambenog objekta i rekonstrukcija krovne konstrukcije Karavukovo Radovan Stamenković
izmena rešenja o građevinskoj dozvoli Odžaci Stojanović Vladimir
izgradnja stambenog objekta Odžaci izgradnja stambenog objekta
rekonstrukcija, dogradnja i prenamena stambenog u poslovni prostor Odžaci Stojanović Vladimir
izgradnja biogasne elektrane kapaciteta 999 kw i objekti za skladištenje tečnog i čvrstog stajnjaka-I faza Srpski Miletić Agri Energy Miletic
izgradnja trgovinsko-stambenog objekta P+2 i priključka na niskonaponsku elektrodistributivnu mrežu Odžaci Končarević Gordana
izgradnja javne rasvete saobraćajnice u dužini od 2562 m u radnoj zoni Odžaci izgradnju javne rasvete saobraćajnice u dužini od 2562 m u radnoj zoni
izgradnja skladišta za smeštaj voća i povrća Lalić Ivan Valent
izgradnja stambenog objekta Odžaci izgradnja stambenog objekta
izgradnja stambenog i pomoćnog objekta Deronje izgradnja stambenog i pomoćnog objekta
izmena rešenja o građevinskoj dozvoli Odžaci Mitić Saša
izmena građevinske dozvole Bogojevo Ristić Slađan
izgradnja stambeno-poslovnog objekta Ratkovo
izgrdnja stambenog objekta Srpski Miletić izgradnja stambenog objekta
izgradnja atmosferske kanalizacije Odžaci Opština Odžaci
dogradnja sprata stambenog objekta Odžaci Pešić Vesna
izgradnja stambenog objekta Srpski Miletić Krstić Marijan
dogradnja stambenog objekta P+0 Odžaci Opština Odžaci
izgradnja POSLOVNOG OBJEKTA-kancelarije P+0 i SAMOUSLUŽNE AUTOPRAONICE P+0 Bogojevo Ristić Slađan
izgradnja POSLOVNOG OBJEKTA-kancelarije P+0 i SAMOUSLUŽNE AUTOPRAONICE P+0 Bogojevo Ristić Slađan
dogradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P+0 Bački Brestovac Goran prom
dogradnja četiri silosne ćelije kapaciteta 1306m3 sa pratećim objektima Lalić dogradnju četiri silosne ćelije kapaciteta 1306m3 sa pratećim objektima
izmena rešenja o građevinskoj dozvoli Bački Gračac Kolundžić Branka
izmena rešenja o građevinskoj dozvoli Deronje izgradnja ribnjaka
Izmena građevinske dozvole Deronje Izmena građevinske dozvole Kodeks
izgradnja objekta porodičnog stanovanja Karavukovo izgradnja objekta porodičnog stanovanja
rekonstrukcija, adaptacija i promena namene Bogojevo vujović tatjana
izgradnja stambene zgrade Odžaci
dogradnja magacinskog dela objekta Odžaci greiner packaging
Izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P+0 i nadstrešnice za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P+0 Deronje Zoran Dimić
Izgradnja vodovodne mreže Bački Brestovac Opština Odžaci
Izgradnja vodovodne mreže Karavukovo Opština Odžaci
Izgradnja vodovodne mreže Bogojevo Opština Odžaci
Izgradnja zgrade za čuvanje poljoprivrednih proizvoda P+0 Srpski Miletić Milić Nikola
Izgradnja ribnjaka Deronje Izgradnja ribnjaka
Izgradnja POSLOVOG OBJEKTA-NATKRIVENO SKLADIŠTE SIROVINA na otvorenom P+0 Odžaci Point
Izgradnja crpne stanice fekalne kanalizacije sa potisnim cevovodom Odžaci Izgradnja crpne stanice fekalne kanalizacije sa potisnim cevovodom
izgradnja hale za smeštaj poljoprivredne mehanizacije Odžaci "ZDS" doo Odžaci
Izgradnja poljoprivrednog domaćinstva na k.p. 4068 Bački Brestovac Trtica Vladimir
Izgradnja stambenog objekta na k.p. 1856 Bački Brestovac Trivunović Vladimir
Izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P+0 i nadstrešnice za smeštaj poljoprivrednih proizvoda P+0 na k.p. 3494 Deronje Dimić Zoran
Izgradnja Objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda na k.p. 533 Deronje Marić Dejan
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice i stambenog objekta sa dve funkcionalne jedinice na k.p.705 Bogojevo Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice na k.p. 239 Bogojevo Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice na k.p. 385 Bogojevo Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice na k.p. 779/1 i 779/2 Bogojevo Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva stambena objekta na k.p. 2440 Bački Brestovac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva stambena objekta na k.p. 2439 Bački Brestovac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva stambena objekta na k.p. 1709 Bački Gračac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva stambena objekta na k.p. 1708 Bački Gračac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva stambena objekta na k.p. 1707 Bački Gračac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva stambena objekta na k.p. 1706 Bački Gračac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva stambena objekta na k.p. 805/7 Karavukovo Opština Odžaci
Izgradnja DVE SILO ĆELIJE, III faza, približne zapremine po 500 m3 na k. p. 1344 Deronje Tepić Milijana
Izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda na k. p. 1344 Deronje Tepić Goran
Rekonstrukcija i nadgradnju poslovnog objekta P+1 na k.p. 2112 Odžaci Nikolić Goran
Izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda na k.p. 582 i 583 Ratkovo Beljanski Stevan
Izgradnja dva stambena objekta na k.p. 1555/49 Karavukovo Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - Izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice na k.p. 385 Bogojevo Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - Izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice na k.p. 239 Bogojevo Opština Odžaci
Izgradnja lagune za deponovanje osoke na k.p. 1801/3 Izgradnja ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE - RASVETA na delu duž postojeće betonske staze na k.p. 7659, 6036/2, 6036/3 i 6036/14 Srpski Miletić PP „Miletić“
Izgradnja ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE - RASVETA na delu duž postojeće betonske staze na k.p. 7659, 6036/2, 6036/3 i 6036/14 Odžaci Opština Odžaci
Izgradnja, opremanje i povezivanje bunara B-9/02 sa postojećim vodovodom na izvorištu na k.p. 7013 Odžaci Opština Odžaci
Izgradnja atmosferske kanalizacije na k.p. 6049/42 Odžaci Opština Odžaci
Izgradnja ribnjaka sa pratećom infrastrukturom na k.p. 2544 Deronje doo "Lučar"

Upotrebne dozvole

Upotrebne dozvole Mesto Investitor - preuzimanje
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Odžaci dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Odžaci dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Srpski Miletić dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Odžaci dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Ratkovo dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Deronje dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Odžaci dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Ratkovo dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Odžaci dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Deronje dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Odžaci dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu priključnog gasovoda sa MRS kapaciteta 100 Sm3/h Lalić JP "Srbijagas"
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Karavukovo dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dogradnja stambenog objekta i izgradnja pomoćnog objekta Odžaci Branko Bajić
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Deronje dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Odžaci dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Ratkovo dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Ratkovo dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Odžaci dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Srpski Miletić dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Deronje dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Bački Gračac dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Deronje dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije Odžaci dozvola za upotrebu unutrašnje gasne instalacije
dogradnja zgrade tehničkog pregleda Odžaci "Macko" doo
dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade Odžaci dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade
dozvola za upotrebu ekonomskog objekta Karavukovo dozvola za upotrebu ekonomskog objekta
dozvola za upotrebu dograđenog zalivnog sistema i podzemnih instalacija Bački Gračac ZZ "Agrolika"
dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade Odžaci dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade
dozvola za upotrebu nadstrešnice za smeštaj poljoprivredne mehanizacije Bogojevo Hajnalka Lenđel Berko
dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade i objekta za smeštaj mehanizacije Srpski Miletić Iver art doo
dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade Odžaci dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade
izgradnja višeporodične stambene zgrade Odžaci doo "Stojanović"
dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade Deronje dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade
dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade Deronje dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade
izgradnja porodične stambene zgrade i pomoćnog objekta Srpski Miletić
rešenje o odbacivanju Srpski Miletić
upotrebna dozvola za porodično stambenu zgradu Bački Brestovac upotrebna dozvola za porodično stambenu zgradu
dozvola za upotrebu rekonstruisanog stambeno-poslovnog objekta P+1+Pot Odžaci upotrebna dozvola
dozvola za upotrebu samouslužne autoperionice i pomoćnog objekta Odžaci Tiragić Nenad
dozvola za upotrebu specijalizovanog skladišta za voće i povrće sa prenamenom i sanacijom Ratkovo OZZ "Agronom Despotovo-Pivnice"