Služba pravne pomoći

Dipl. pravnik Nikola Koprivica

Kontakt telefon: 025 466 023

E-mail: koprivica@odzaci.rs

 

Služba obavlja poslove koji se odnose na pružanje svih vrsta pravnih usluga građanima u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i obaveza u postupcima pred sudovima i drugim državnim organima, organima lokalne samouprave, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama, kao i u međusobnim pravnim odnosima građana.

Služba pravne pomoći pruža pravne usluge građanima bez naknade (takse).

TOP