Zamenik predsednika Skupštine opštine

Aleksandra Ćirić

Kontakt telefon: 025 5742 411

E-mail adresa: predsednik.skupstine@odzaci.rs

 

Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja.

Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.

TOP