Organizaciona struktura opštine

Osnovne unutrašnje organizacione jedinice su:

  1. Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove,
  2. Odeljenje za opštu upravu i poslove organa opštine,
  3. Odeljenje za finansije i javne prihode,
  4. Odeljenje za društvene delatnosti,
  5. Odeljenje za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine,
  6. Odeljenje za investicije i javne nabavke.

 

TOP