Ostala dokumenta

Rešenje o imenovanju privremenog zastupnika PLAN JAVNOG ZDRAVLJA OPŠTINE ODŽACI 2021 – 2026 Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika - Adi Endre 44 Bogojevo Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika - Adi Endre 44 Bogojevo GODIŠNJI PROGRAM RADA U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA 2022. GODINU GODIŠGЬI PROGRAM RADA U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA 2023. GODINU GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI od 1.1. do 31. 12.2022 . godine GODIŠNJI PLAN RAZVOJA KULTURE ZA 2023. GODINU GODIŠNJI PROGRAM RADA U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA 2024. GODINU GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA 2024. EVIDENCIJA PODATAKA O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI GODIŠNJI PLAN JAVNIH KONKURSA I KALENDAR JAVNIH KONKURSA REŠENJE o ovlašćenju službenika za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja u upravnom postupku REŠENJE o ovlašćenju službenika za vođenje upravnog postupka i odlučivanju u upravnom postupku Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada porodičnih kuća i stanova Rešenje - radi uklanjanja stambenog objekta sagrađenog na parceli 1532 k.o. Odžaci Građanski vodič kroz Odluku o budžetu opštine Odžaci za 2020.godinu Nacrt Odluke o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima Nacrt Odluke o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020.godinu na teritoriji opštine Odžaci

Službeni list Rešenje o imenovanju privremenog zastupnika

Službeni list PLAN JAVNOG ZDRAVLJA OPŠTINE ODŽACI 2021 – 2026

Službeni list Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika - Adi Endre 44 Bogojevo

Službeni list Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika - Adi Endre 44 Bogojevo

Službeni list GODIŠNJI PROGRAM RADA U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA 2022. GODINU

Službeni list GODIŠGЬI PROGRAM RADA U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA 2023. GODINU

Službeni list GODIŠNJI PLAN RAZVOJA KULTURE ZA 2023. GODINU

Službeni list GODIŠNJI PROGRAM RADA U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA 2024. GODINU

Službeni list GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA 2024.

Službeni list EVIDENCIJA PODATAKA O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Službeni list GODIŠNJI PLAN JAVNIH KONKURSA I KALENDAR JAVNIH KONKURSA

Službeni list REŠENJE o ovlašćenju službenika za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja u upravnom postupku

Službeni list REŠENJE o ovlašćenju službenika za vođenje upravnog postupka i odlučivanju u upravnom postupku

Službeni list Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada porodičnih kuća i stanova

Službeni list Rešenje - radi uklanjanja stambenog objekta sagrađenog na parceli 1532 k.o. Odžaci

Službeni list Građanski vodič kroz Odluku o budžetu opštine Odžaci za 2020.godinu

Službeni list Nacrt Odluke o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima

Službeni list Nacrt Odluke o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Službeni list Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020.godinu na teritoriji opštine Odžaci

TOP