Ostala dokumenta

Službeni list Rešenje o imenovanju privremenog zastupnika

Službeni list PLAN JAVNOG ZDRAVLJA OPŠTINE ODŽACI 2021 – 2026

Službeni list Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika - Adi Endre 44 Bogojevo

Službeni list Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika - Adi Endre 44 Bogojevo

Službeni list GODIŠNJI PROGRAM RADA U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA 2022. GODINU

Službeni list GODIŠGЬI PROGRAM RADA U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA 2023. GODINU

Službeni list GODIŠNJI PLAN RAZVOJA KULTURE ZA 2023. GODINU

Službeni list REŠENJE o ovlašćenju službenika za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja u upravnom postupku

Službeni list REŠENJE o ovlašćenju službenika za vođenje upravnog postupka i odlučivanju u upravnom postupku

Službeni list Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada porodičnih kuća i stanova

Službeni list Rešenje - radi uklanjanja stambenog objekta sagrađenog na parceli 1532 k.o. Odžaci

Službeni list Građanski vodič kroz Odluku o budžetu opštine Odžaci za 2020.godinu

Službeni list Nacrt Odluke o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima

Službeni list Nacrt Odluke o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Službeni list Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020.godinu na teritoriji opštine Odžaci

TOP