Služba za budžetsku inspekciju

Budžetski inspektor: Nevenka Stokuća

Kontakt telefon: 025 466 000

E-mail adresa: nena.s@odzaci.rs

 

Služba za budžetsku inspekciju nadležna je za sprovođenje inspekcije nad:

  • direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta opštine Odžaci
  • javnim preduzećima osnovanim od strane opštine Odžaci, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, odnosno pravnim licima nad kojima Opština ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda
  • pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Opštine po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

Budžetski inspektor vrši kontrolu poslovnih knjiga, izveštaja, evidencija i druge dokumentacije kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, sa ciljem da utvrdi dali su sredstva namenski i zakonito korišćena.

Cilj kontrole je povećanje finansijske discipline u raspolaganju sredstvima ostvarenim iz javnih prihoda, a naročito:

  • namensko i zakonito korišćenje prenetih sredstava iz budžeta na osnovu Odluke o budžetu opštine Odžaci
  • pravilnost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje prikazivanje i dostavljanje finansijskih izveštaja
  • pravilnost i zakonitost sprovođenja postupka javne nabavke za korišćenje sredstava za investiciono i tekuće održavanje zgrada i opreme, nabavku opreme i sredstava za rad, nabavku materijala i rezervnih delova, nabavku usluga
  • pravilnost i zakonitost evidentiranja donacija i namenske upotrebe donatorskih sredstava
  • pravilnost i zakonitost ostvarivanja i evidentiranja sopstvenih prihoda korisnika budžetskih sredstava, kao i novčanih sredstava ostalih namena
  • uvid u pravilnost i zakonitost evidentiranja i korišćenja sredstava iz svih izvora po određenim projektima izgradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata u mesnim zajednicama
TOP