Lokalni registar izvora zagađivanja

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Listi 2 Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupupljanja podataka ("Sl. glasnik RS" br. 91/2010 i 10/2013).Za potrebe registra prikupljaju se:

  • Opšti podaci o izvoru zagađivanja - Obrazac 1, zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh - Obrazac 2, vodu - Obrazac 3, tlo - Obrazac 4, kao i,
  • podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se generiše prilikom obavljanja predmetne delatnosti - Obrazac 5.

Potrebno je u skladu sa Uputstvom, u elektronskoj formi popuniti pet priloženih obrazaca i materijal dostaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to na sledeći način:

  • 1. Jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu: Opštinska uprava opštine Odžaci, Odeljenje za inspekcijske poslove  i zaštitu životne sredine, Odžaci, ul. Knaz Mihajlova broj 24
  • 2.Jedan komplet obrazac elektronski na mejl adresu: zzsouodzaci@gmail.com

Kontakt telefon 025/466-024 ili 466-000

 
TOP