JAVNI POZIV ZA DODELU NOVČANIH NAKNADA-PODSTICAJA ZA TALENTOVANU DECU ROMSKE NACIONALNOSTI

JAVNI POZIV ZA DODELU NOVČANIH NAKNADA-PODSTICAJA ZA TALENTOVANU DECU ROMSKE NACIONALNOSTI

Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 9. Statuta opštine Odžaci („Službeni list opštine Odžaci“, broj 2/2019)  i člana 8. Odluke o budžetu opštine Odžaci za 2022. godinu  („Službeni list opštine Odžaci“ broj 23/2021, 11/2022 i 17/2022),  tačke 1. Finansijskog plana za unapređenje obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja, socijalne zaštite i stanovanja Roma u oppštini Odžaci za 2022. godinu, broj: 011- 64/2022-III od 29.08.2022. godine i Rešenja predsednika opštine Odžaci broj: 03-1-220/I od 14.09.2022.godine,

 Predsednik  opštine Odžaci objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

ZA  DODELU  NOVČANIH   NAKNADA-PODSTICAJA  ZA  TALENTOVANU DECU              ROMSKE NACIONALNOSTI

 

Pravo na dodelu novčane nadoknade - podsticaja za talentovanu decu romske nacionalnosti sa prebivalištem na području opštine Odžaci koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da su romske nacionalnosti,
  • Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci,
  • Da su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima iz oblasti: obrazovanja kulture, sporta i muzičkih stvaralaštva u vanškolskim aktivnostima.

 

Potrebna dokumentacije po Javnom pozivu:

  1. Prijava- zahtev (obrazac broj 1) – uzima se u kancelariji za romska pitanja;
  2. Dokaz o postignutim rezultatima sa takmičenja (kopija diploma, priznanja itd.);
  3. Kopija ili očitana lična karta jednog od roditelja, usvojioca ili staratelja i potvrda o prebivalištu za talentovanu decu romske nacionalnosti za koga se podnosi zahtev;
  4. Potvrda iz Kancelarije za romska pitanja da se nalazi u bazi podataka o nacionalnoj pripadnosti;
  5. Kopija kartice tekućeg računa jednog od roditelja, usvojioca ili staratelja.

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN  od 16.09.2022 do 30.09.2022 godine.  

Javni poziv objaviti na oglasnoj tabli  Opštinske uprave opštine Odžaci i na zvaničnoj internet stranici opštine Odžaci.

Podnošenje i prijem dokumentacije počinje od 16.09.2022  godine.                                      

Zahtevi se predaju sa potpunom dokumentacijom na pisarnici u zatvorenoj koverti sa naznakom za konkurs „Podrška talentovanoj deci romske nacionalnosti“.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se neće razmatrati.

TOP