Законска обавеза пријављивања сезонских радника

Законска обавеза пријављивања сезонских радника

У циљу сузбијања сиве економије и заштите права великог броја неформално ангажованих радника у сектору пољопривреде, Влада Србије је у сарадњи са НАЛЕД-ом и уз подршку Немачке развојне сарадње (ГИЗ) 2017. покренула реформу система радног ангажовања сезонских радника у пољопривреди кроз доношење новог системског закона, чија је примена отпочела у јануару 2019. године, и за израду on-line платформе за поједностављену регистрацију радника www.sezonskiradnici.gov.rs

Портал је у надлежности Пореске управе, а повезан је са ЦРОСО и НСЗ.

Сезонски послови су они који се обављају само у одређено време током године, као што су: припрема земљишта, садња, сетва,жетва, заштита биља, управљање пољопривредним машинама (трактор, комбајн и сл.) орезивање, пресађивање и проређивање, шишање/стрижа, испаша, нега стоке и други послови у сточарству, брање јагодастог воћа, брање јабучастог воћа, брање коштичавог воћа, брање језграстог воћа, брање и вађење повртарских култура, хортикултура, сакупљање дивљих плодова, сеча стабала, уништавање штеточина, чишћење, љуштење, сортирање, паковање, складиштење,  брање дувана... остало.

Законом је дефинисано да се поједностављено радно ангажовање на сезонским пословима једино односи на сектор пољопривреде, шумарства и рибарства, те послодавци који ангажују сезонске раднике на грађевинским или угоститељским пословима то могу да чине само у складу са Законом о раду.

 Ко може да буде послодавац који ангажује сезонске раднике?  

  • Предузетник или правно лице које обавља делатност у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства и регистровано је у Агенцији за привредне регистре (АПР);
  • Физичко лице, односно носилац или члан породичног пољопривредног газдинства који се бави пољопривредном производњом, без обзира на то да ли је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 Како се региструју послодавци који послују као физичка лица:

 Ако је реч о физичком лицу које се бави пословима у пољопривреди, постоји обавеза прве регистрације преко портала www.sezonskiradnici.gov.rs . Физичко лице које поседује квалификовани електронски потпис приступа систему користећи овај сертификат.

 Физичко лице које не поседује квалификовани електронски потпис има два начина да почне да користи портал за пријаву сезонских радника:

  1. Могуће је овластити особу која поседује квалификовани електронски потпис овером потписа код јавног бележника. Након овог корака, особа са квалификованим електронским потписом директно кроз портал може регистровати новог послодавца, физичко лице.
  2. Могуће је отићи у најближи сервисни центар у јединици локалне самоуправе општине Оџаци, канцеларија 48, службеник Вања Косовац где ће послодавац потписати изјаву о сагласности да му особа запослена у сервисном центру отвори налог. Запослени у сервисном центру ће, користећи сопствени квалификациони електронски потпис, регистровати новог послодавца.

Будући послодавац или физичко лице ће након пријаве добити активациони мејл електронском поштом, заједно са линком преко кога ће се логовати на портал и убудуће вршити пријаву сезонских радника.

Поступак пријаве, одјаве и регистрације радника обавља се у потпуности електронским путем преко портала www.sezonskiradnici.gov.rs и послодавац нема обавезу одласка у филијале Пореске управе, нити подношења пореске пријаве путем портала еПорези.

 

 

TOP