Заказана Конститутивна седница скупштине општине Оџаци

Заказана Конститутивна седница скупштине општине Оџаци

Конститутивна седница скупштине општине Оџаци зказана је за четвртак, 20. август, 2020. године. Седница ће се одржати у вишенаменској сали Спортско центра Оџаци, са почетком у 12,00  часова.

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

1.Извештај Изборне комисије општине Оџаци о спроведеним изборима за избор одборника у Скупштини општине Оџаци одржаним 21.06.2020. године  и додели мандата кандидатима за одборнике,

2.Потврђивање (верификација) мандата одборницима Скупштине општине Оџаци,

 2.1.Образовање Верификационог одбора,

 2.2.Извештај Верификационог одбора,

 2.3.Доношење Решења о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Оџаци,

 2.4.Полагање заклетве одборника,

3.Избор председника Скупштине општине Оџаци,

4.Избор заменика председника Скупштине општине Оџаци,

5.Постављење секретара Скупштине општине,      

6.Постављање заменика секретара Скупштине општине,

7. Доношење Закључка о констатацији престанка надлежности Привременом органу општине Оџаци,

8.Избор чланова сталних радних тела,

 8.1. Избор чланова Мандатно-имунитетске комисије,

 8.2. Избор чланова Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

TOP