Заказана 80. седница општинског већа општине Оџаци

Заказана 80. седница општинског већа општине Оџаци

Председник општинског већа Латинка Васиљковић заказала је 80. седницу Општинског већа општине Оџаци

за среду, 7. август, 2019. године

 

 

       Седница ће се одржати у сали Општинског већа, са почетком  у 07,30 часова.

 

                                                            Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Нацрт Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Оџаци,
  2. Нацрт Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности (зграда трговине) из јавне својине општине Оџаци,
  3. Предлог Решења за расподелу средстава из буџета општине Оџаци за суфинансирање у области спорта,
  4. Предлог Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете коју проузрукују напуштене животиње,
  5. Разматрање измена Програма пословања ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац за 2019. годину,
  6. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве,
TOP