Заказана 8. седница Привременог органа општине Оџаци

Заказана 8. седница Привременог органа општине Оџаци

8. седница Привременог органа општине Оџаци заказана је за петак 8. мај 2020. године у 9 часова.

Д Н Е В Н И     Р Е Д

  1. Предлог Закључка о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места ЈКП „Услуга“ Оџаци,
  2. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације луке у Богојеву,
  3. Предлог Закључка о признавању средстава уложених у радове закупца Богдановић Милоша,
  4. Предлог Одлуке о покретању поступка за издавање на коришћење грађевинског земљишта.
TOP