Заказана 67.седница Општинског већа општине Оџаци

Заказана 67.седница Општинског већа општине Оџаци

       Председница Општинског већа општине Оџаци је 13.03.2019.године заказала  67. седницу Општинског већа за петак, 15.март 2019.године која ће се одржати у сали Општинског веа са почетком  у 07,30 часова.

              За седницу је предложен следећи Дневни ред: 

  1. Нацрт Одлуке о размени непокретности непосредном погодбом,
  2. Разматрање Статута Туристучке организације општине Оџаци,
  3. Разматрање Извештаја о пословању ПУ „Полетарац“ Оџаци за календарску 2018. годину са финансијским извештајем,
  4. Предлог Закључка о утврђивању критеријума о додели новчаних награда подстицај у студирању, у школској 2018/2019. години за студенте основних академских студија и мастер студија који се школују на високо школским установама чији је оснавич Република Србија,
  5. Предлог Закључка о утврђивању програмског задатка и максималног износа за одобравање по појединачном предлогу програма за стручна усавршавања у области спорта на територији општине Оџаци,
  6. Предлог Закључка о утврђивању програмског задатка и максималних износа по појединачном предлогу програма манифестација спортских организација на територији општине Оџаци,
  7. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве,
  8. Предлог Закључка за суфинансирање манифестација и јубилеја.

 

 

           

TOP