Заказана 65.седница Општинског већа општине Оџаци

Заказана 65.седница Општинског већа општине Оџаци

Заменик Председника општине Оџаци је заказао 65. седницу Општинског већа општине Оџаци која ће се одржати  07.02.2019. године у сали Општинског већа, са почетком  у 07,30 часова.

За седницу је предложио следећи Дневни ред:

  1. Разматрање Плана и програма рада Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци и музејске јединице за 2019. годину,
  2. Разматрање Извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци са музејском јединицом са планираним задацима за 2018. годину и анализа остварења,
  3. Нацрт Решења о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
  4. Нацрт Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
  5. Нацрт Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
  6. Нацрт Решења о имановању директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
  7. Предлог Решења о одбијању жалбе Тепавац Милана из Оџака.
TOP