Заказана 6. седница Скупштине општине Оџаци

Заказана 6. седница Скупштине општине Оџаци

6. седница Скупштине општине Оџаци одржати ће се у великој сали Спортског центра Оџаци, 18. децембра 2020. године са почетком у 12 часова.

За седницу је предложен следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Предлог Одлуке о буџету општине Оџаци за 2021. годину,
  2. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршог рачуна буџета општине Оџаци за 2020. годину,
  3. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама,
  4. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци,
  5. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2021. годину,
  6. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци за 2021. годину,
  7. Предлог Закључка о давању сагланости на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
  8. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,
  9. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци,
  10. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Дероње.
TOP