Заказана 54. седница Општинског већа општине Оџаци

Заказана 54. седница Општинског већа општине Оџаци

Седница ће се одржати у среду 21. новембра 2018. у сали Општинског већа, са почетком  у 07,30 часова.

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

  1. Нацрт Одлуке о одређивању и давању назива улицама и засеоцима,
  2. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Оџаци за период 01.01. – 30.09.2018. године,
  3. Предлог Решења о додели средстава за суфинансирање трошкова превоза Културно уметничких друштава и осталих удружења у области културе.
  4. Предлог Закључака за суфинансирање манифестација и јубилеја,
  5. Предлог Финансијског плана Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину,
  6. Предлог Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовуну за 2019. годину на територији општине Оџаци,
  7. Предлог Плана одржавања јавних путева на територији општине Оџаци у зимском периоду 2018/2019. године,
  8. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве.
TOP