Заказана 50. седница Општинског већа општине Оџаци

Заказана 50. седница Општинског већа општине Оџаци

Седница ће се одржати у среду 10. октобра 2018. у сали Општинског већа, са почетком  у 07,30 часова.

                                                    Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Оџаци за 2018. годину,
 2. Предлог Решења о додели средстава за суфинансирање трошкова превоза културно уметничких друштава и осталих удружења у области културе,
 3. Разматрање Годишњег плана рада ПУ “Полетарац“ Оџаци за радну 2018/2019. годину,
 4. Разматрање Измене Програма пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци за 2018. годину,
 5. Предлог Закључка о утврђивању програмског задатка за Јавни конкурс за расподелу средстава из буџета општине Оџаци за 2018. годину за суфинансирање потреба у области спорта-финансирање врхунског спорта,
 6. Предлог Решења за расподелу средстава из буџета општине Оџаци за суфинансирање потреба у области спорта,
 7. Предлог Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Оџаци,
 8. Предлог Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018.-2021. године,
 9. Нацрт Одлуке о условима и начину стипендирања студената дефицитарних струка са пребивалиштем на територији општине Оџаци,
 10. Предлог Закључка о реализацији пројекта адаптације и реконструкције продуженог боравка ОШ „Коста Стаменковић“ Српски Милетић,
 11. Предлог Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине Оџаци за куповину сеоских кућа са окућницом,
 12. Разматрање предлога кандидата за доделу награде „22. октобар“ општине Оџаци за 2018. годину.
TOP