Заказана 35. седница Скупштине општине Оџаци

Заказана 35. седница Скупштине општине Оџаци

Заменик председника Скупштине, Александра Ћирић, сазвала је 35. седницу Скупштине општине Оџаци за 21. јул 2023. године. Седница ће се одржати у скупштинској сали  Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова.

За седницу је предложен следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Предлог Одлуке о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци за 2023. годину
  2. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци за 2023. годину,
  3. Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Оџаци
  4. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавној својини општине Оџаци
  5. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Нестор Жучни“ Лалић,
TOP