Заказана 33. седница Скупштине општине Оџаци

Заказана 33. седница Скупштине општине Оџаци

Заменица председника Скупштине општине Оџаци, Александра Ћирић, сазвала је 33. седницу Скупштине општине Оџаци за четвртак, 25. мај 2023. године. Седница ће се одржати у скупштинској сали  Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова.

За седницу је предложен следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Избор члана Општинског већа,
 2. Предлог Одлуке о изради изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Ратково,
 3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању надлежности органа општине Оџаци у поступку доношења годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођењу поступка давања у закуп, односно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини,
 4. Предлог Одлуке о предлогу преноса непокретности из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Оџаци,
 5. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинског већа општине Оџаци за 2022. годину,
 6. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци за 2022. годину са финансијским извештајем,
 7. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду и финансијски извештај за 2022. годину Туристичке организације општине Оџаци,
 8. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Богојево за 2022. Годину,
 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Месне заједнице Оџаци,
 10. Предлог Закључка о усвајањуИзвештаја о раду Општинског правобранилаштва за 2022. годину,
 11. Предлог Закључка о усвајањуИзвештаја о раду Месне заједнице Дероње за 2022. годину,
 12. Предлог Закључка о усвајањуИзвештаја о раду Јавне установе Спортски центар „Оџаци“ за 2022. годину,
 13. Предлог Закључка о усвајањуИзвештаја о раду Црвеног крста Оџаци за 2022. годину,
 14. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Месне заједнице Богојево,
 15. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2023. годину,
 16. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуке о покрићу губитка по финансијском извештају за 2022.годину,
 17. Предлог Закључка о усвајању Извештаја за Савета за безбедност саобраћаја општине Оџаци,
 18. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Оџаци за 2022. годину.

 

НАПОМЕНА: Уз материјал за 33. седницу Скупштине општине Оџаци, одборницима се достављају Извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац и  Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, ради извештавања.

TOP