Заказана 31. седница Скупштине општине Оџаци

Заказана 31. седница Скупштине општине Оџаци

Заменица председника Скупштине општине Оџаци, Александра Ћирић, сазвала је 31. седницу Скупштине општине Оџаци за уторак, 21. фебруар 2023. године. Седница ће се одржати у скупштинској сали  Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова.

За седницу је предложен следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о обављању комуналних делатности на подручју општине Оџаци,
 2. Предлог Одлуке о контроли пријема и реализације донација општине Оџаци,
 3. Предлог Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката,
 4. Предлог Одлуке о поступку предлагања кандидата за чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Оџаци,
 5. Предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци, на катастарској парцели 626/1 к.о. Оџаци,
 6. Предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци, на катастарској парцели 2330 к.о. Ратково,
 7. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
 8. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци за 2023. годину,
 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,
 10. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Спортски центар Оџаци“ за 2023. годину,
 11. Предлог Закључка о давању сагласности на Годишњи програм рада и План промотивних активности Туристичке организације општине Оџаци за 2023. годину,
 12. Предлог Закључак о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ са музејском јединицом са планираним задацима за 2022. годину и анализу остварења,
 13. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци и музејске јединице за 2023. годину,

 

Напомена: Уз материјал за 31. седницу Скупштине општине Оџаци, одборницима се доставља Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, ради извештавања. 

TOP