Заказана 29. седница Скупштине општине Оџаци

Заказана 29. седница Скупштине општине Оџаци

Заменица председника Скупштине општине Оџаци, Александра Ћирић, сазвала је 29. седницу Скупштине општине Оџаци за 02. децембар 2022. године. Седница ће се одржати у скупштинској сали  Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова.

 За седницу је предлажен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе,
 2. Предлог Решења о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
 3. Предлог Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
 4. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
 5. Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
 6. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци,
 7. Предлог Решења о разрешењу председника и чланова Управног одбора и председника и чланова надзорног одбора Јавне установе „Спортски центар Оџаци“,
 8. Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора и председника и чланова надзорног одбора Јавне установе „Спортски центар Оџаци“,
 9. Предлог Закључка о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ „Полетарац“ Oџаци за радну 2022/2023. годину,
 10. Предлог Закључка о усвајању Финансијског извештаја о раду Месне заједнице Српски Милетић,
 11. Предлог Закључка о давању сагласности Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци за 2022.годину,
 12. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница Бачки Брестовац, Бачки Грачац, Богојево, Дероње, Каравуково, Оџаци, Ратково и Српски Милетић,
 13. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац за 2022. годину.
TOP