Заказана 26.седница Скупштине општине Оџаци

Заказана 26.седница Скупштине општине Оџаци

26.седница Скупштине општине Оџацаи заказана је за петак, 16.август 2019.године.

Седница ће се одржати у скупштинској сали Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова, а за седницу је предложен следећи дневни ред:

  • Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци са Законом о јавним предузећима,
  • Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац са Законом о јавним предузећима,
  • Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Оџаци,
  • Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности (зграда трговине) из јавне својине општине Оџаци,
  • Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково,
  • Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бора Станковић“ Каравуково,
  • Предлог Закључка о давању сагласности на Измене Програма пословања ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац.
TOP