Заказана 24. седница Скупштине општине Оџаци

Заказана 24. седница Скупштине општине Оџаци

Заменица председника Скупштине општине Оџаци, Александра Ћирић, заказала је 24. седницу за 05. август 2022. године. Седница ће се одржати у скупштинској сали  Спортског центра Оџаци, са почетком у 12,00 часова.

За седницу је предложен следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о начину и поступку организовања јавне расправе,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом,
 3. Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавних предузећа на територији општине Оџаци,
 4. Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац,
 5. Предлог Плана јавног здравља општине Оџаци 2021-2026,
 6. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац за 2022. годину,
 7. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2022. годину,
 8. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Јавне установе Спортски центар „Оџаци“,
 9. Предлог Решења о именовању директора Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци,
 10. Предлог Решења о разрешењу и имановању члана Школског одбора Основне школе „Коста Стаменковић“ Српски Милетић,
 11. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Мирослав Антић“ Оџаци,
 12. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора гимназије и економске школе „Јован Јовановић Змај“ Оџаци,
 13. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ Богојево.
TOP