Заказана 18. седница Скупштине општине Оџаци

Заказана 18. седница Скупштине општине Оџаци

18. седница Скупштине општине Оџаци одржати ће се скупштинској сали Спортског центра Оџаци, 17. Децембра2021. године са почетком у 12 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о буџету општине Оџаци за 2022. годину.
 2. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Оџаци за 2021. годину,
 3. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Оџаци,
 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама,
 5. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредним погодбом,
 6. Предлог Кадровског плана за Општинску управу и правобранилаштво општине Оџаци за 2022. годину,
 7. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Спортски центар Оџаци“,
 8. Предлог Решења о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Оџаци“,
 9. Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,
 10. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци за 2022. годину,
 11. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Брестком“ Бачки Брестовац за 2022. годину.
TOP