Ублажавање појединих рестриктивних мера

Ублажавање појединих рестриктивних мера

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 20.04.2020. године доноси:

Н А Р Е Д Б У

1. Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним и велепродајним објектима на територији општине Оџаци на следећи начин:

  • од понедељка до четвртка од 07,00 до 17,00 часова;
  • петком од 08,00 до 16,00 часова;
  • петком од 04,00 до 07,00 часова искључиво за грађане старије од 65 година живота у насељеним местима преко 5000 становника и грађане са навршених 70 година живота у насељеним местима до 5000 становника;
  • субота и недеља су нерадни дани.

2. Трговац може у складу са напред наведеним самостално одредити радно време у

 наведеним временским интервалима.

3. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањено је кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница):

  • лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5000 становника, изузев петком од 04,00 до 07,00 часова, ради куповине намирница, као и уторком, петком и недељом у периоду од 18,00 часова до 01,00 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;
  • лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5000 становника, изузев петком од 04,00 до 07,00 часова, ради куповине намирница, као и уторком, петком и недељом у периоду од 18,00 часова до 01,00 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;
  • лицима која нису навршила 65 година – од 18,00 до 05,00 часова радним данима, као и од петка од 17,00 часова до понедељка до 05,00 часова.

4. Кретање у време забране је дозвољено особама са развојним сметњама и аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља) највише до 200 метара удаљености од места пребивалишта односно боравишта.

5. Слепа, слабовида, глува или наглува лица, као и лица која се услед постојања сличних оштећења не могу кретати самостално, могу се кретати у пратњи једног пратиоца, у време када је излазак лица дозвољен.

6. Ради извођења кућних љубимаца, кретање је, изузетно, у време забране, дозвољено лицима која нису навршила 65 година, у периоду од 23,00 часова до 01,00 час наредног дана, као и суботом и недељом од 08,00 до 10,00 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

7. Задужује се Општинска управа општине Оџаци, Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине да врше појачан надзор над спровођењем мера из тачке I. ове наредбе.

8. Привремене мере из ове наредбе остају на снази док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

9. Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК НАРЕДБЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

TOP