У току радови на рехабилитацији државног пута од Бача до Оџака

У току радови на рехабилитацији државног пута од Бача до Оџака

У току су радови на рехабилитацији државног пута И Б реда Број 12 на деоници од Бача до Оџака у дужини од око 14 километара. Тренутно се изводе радови на територији општине Оџаци у насељеном месту Дероње.

Радове су обишли председник општине Оџаци Горан Николић и помоћник председника Игор Праћа, који су се на терену уверили у квалитет радова, који се тренутно изводе, како би становници Дероња, али и сви који саобраћају наведеном деоницом у наредном периоду имали знатно боље услове у саобраћају.

Ови радови су наставак улагања Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Јавног предузећа Путеви Србије у рехабилитацију државних путева, кроз општину Оџаци, јер је током претходне године реконструисано око 25 километара путева у општини Оџаци и на овај начин се стварају знатно бољи и безбеднији услови за одвијање саобраћаја.

Eкипе предузећа Војводинапут-Бачкапут ових дана врше асфалтирање деонице од Бача до центра Дероња, претходно су извођени радови на скидању постојећег асфалта, који је био значајно оштећен и у лошем стању, да би се након санације оштећења поставио носећи слој асфалта. Исто тако, по завршетку асфалтирања хабајућим слојем асфалта, предвиђени су радови на изради банкина и уређењу канала за одвод атмосферских падавина. Радови се настављају рехабилитацијом деонице од центра Дероња према Оџацима, где су већ започети радови на денивелацији банкина, као припрема за наредне фазе рехабилитације коловозне конструкције.

TOP