Светски дан Рома

Светски дан Рома

У свету и у Србији обележава се Светски дан Рома који је установљен са циљем да се укаже на њихов тежак положај. Светски дан Рома обележава се 8.априла,са циљем да се укаже на проблеме Рома који су највећа етничка заједница у Европи.

Светски дан Рома обележава од 1990. године у знак сећања на одржаваље првог Светског конгреса Рома одржаног од 7. до 11. априла 1971. године у Чесфилду код Лондона. За ромску химну је тада утврђена песма "Ђелем, ђелем", а договорен је и изглед заставе Рома са точком као централним симболом. На првом конгресу је и утврђен општи назив Роми, који на ромском значи човек. Сиромаштво, дискриминација, предрасуде и даље су свакодневница Рома, али то није случај само код нас. Због лоших услова живота, само један од 100 Рома живи дуже од 60 година. Скоро 90 одсто њих је без посла, а четвртина Рома нема ни дана школе. У Републици Србији, према подацима пописа становништва из 2011. године, живи 147.604 лица ромске националне припадности, што чини удео од 2,05% у укупном становништву. Међутим, претпоставља се да је број Рома и Ромкиња заправо знатно већи од онога што званична статистика показује, на шта указују и процене различитих организација. Социјално укључивање Рома и Ромкиња препознато је као један од приоритета Владе Републике Србије у кључним стратешким документима у процесу европских интеграција, а пре свега у Акционом плану за Поглавље 23 (Правосуђе и основна права). Влада Републике Србије усвојила је и Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. Препознаје се важност формирања мобилних тимова у 50 јединица локалне самоуправе, повећање броја ангажованих здравствених медијаторки у здравственом систему, ширење мреже педагошких асистената/киња у предшколским установама и основним школама, додела стипендија ученицима/цама који похађају средње школе и студентима/кињама ромске националности, као и учешће Рома и Ромкиња у активним мерама запошљавања.

TOP