Санација раскрснице у Раткову

Санација раскрснице у Раткову

ЈП Путеви Србије изашли су у сусрет молби општине Оџаци за санацијом једне од најпрометнијих раскрсница у Раткову на државном путу IIA реда број 111. Поменута раскрсница налазила се у доста лошем стању услед велике оптерећености теретним саобраћајем. Након припреме подлоге, која је у току, уследиће асфалтирање поменуте раскрснице.

TOP