Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину  за 2024. годину на територији општине Оџаци

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Оџаци

TOP