Расписани конкурси за доделу средстава за изградњу нових и одржавање постојећих верских објеката

Расписани конкурси за доделу средстава за изградњу нових и одржавање постојећих верских објеката

Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за одржавање и изградњу верских објеката у власништву традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Оџаци за 2019.годину расписала је данас два јавна конкурса, за доделу средстава за изградњу нових, односно одржавање постојећих верских објеката у власништву традиоционалних цркава и верских заједница. 

На јавном конкурсу за изградњу нових верских објеката право учешћа имају традиционалне цркве и верске заједнице чија се изградња планира или је започета на територији општине Оџаци. Укупан износ средстава намењених за изградњу верских објеката из буџета општине Оџаци у 2019. години износи 1.000.000 динара. 

Комплетан текст конкурса, као и пријава на конкурс може се преузети на следећим линковима: 

Javni konkurs za dodelu sredstava za izgradnju novih verskih objekata u vlasnistvu tradicionalnih crkava i verskih zajednica iz budzeta opstine Odzaci u 2019.godini

Prijava za konkurs-izgradnja novih verskih objekata

На јавном конкурсу за одржавање постојећих верских објеката право учешћа имају традиционалне цркве и верске заједнице на територији општине Оџаци за одржавање постојећих верских објеката. Укупан износ средстава намењених за одржавање постојећих верских објеката из буџета општине Оџаци у 2019. години износи 4.000.000 динара. 

Комплетан текст конкурса, као и пријава на конкурс може се преузети на следећим линковима: 

Javni konkurs za dodelu sredstava za odrzavanje postojecih verskih objekata u vlasnistvu tradicionalnih crkava i verskih zajednica iz budzeta opstine Odzaci u 2019.godini

Prijava za konkurs-održavanje postojecih verskih objekata

TOP