Расписани Јавни позиви са циљем смањења незапослености

Расписани Јавни позиви са циљем смањења незапослености

Покрајински секретаријат за привреду и туризам je дана 12.04.2019. године расписao Јавне позиве за:

  • Финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2019. години, чији је циљ радно ангажовање незапосленог и незапосленог у стању социјалне потребе, очување и унапређење радних способности незапослених, као и остваривање одређеног друштвеног интереса;
  • За доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2019.години, чији је циљ смањење незапослености, субвенционисањем самозапошљавања незапослених лица, односно субвенционисањем оснивања радње или другог облика предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос;
  • За доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2019.години чији је циљ смањење незапослености, субвенционисањем запошљавања незапослених лица, пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање.

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици филијале НСЗ и Секретаријату, на бројеве: 021/487-4145 и 487-4313, сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

Комплетни текстови Конкурса, као и остала неопходна документација за аплицирање на Јавним позивима налази се на следећем линку:

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_konkursi_-_ap_vojvodina.cid55425?page=0

TOP