Расписан Јавни позив за пољопривреднике - регистрована пољопривредна газдинства

Расписан Јавни позив за пољопривреднике - регистрована пољопривредна газдинства

Данас је у сали Општинског већа општине Оџаци помоћник Председника општине Оџаци Андрија Хајду, на конференцији за медије  објавио да је након дужег времена Општина Оџаци расписала Јавни позив регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине Оџаци, за пољопривредне краткорочне кредите код пословних банака за набавку обртних средстава, на период од 12 месеци, уз учешће општине у субвенционисању камате и /или накнаде, у висини 100 %. Такође је истакао да су циљна група овог Јавног позива пољопривредници, односно газдинства који у свом власништву имају до 10 хектара земље. Јавни позив је расписан након  потписаног Уговора о пословној сарадњи општине Оџаци и Војвођанске банке а.д. Нови Сад од  09.07.2019.године.

Укупна средства намењена  субвенционисању камата и /или накнадама на одобрене краткорочне кредите  износе 3.000.000,00 динара и обезбеђена су у буџету општине за 2019.годину.

 Право учешћа на јавном позиву има физичко лице-носилац активног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) код Управе за трезор филијале Оџаци- експозитура Оџаци у складу са Правилником о упису у регистар, пољопривредних газдинстава ("Службени гласник Републике Србије", број 17/13, 102/15 и 6/2016) и које нема заостала дуговања на име пореза и других изворних јавних прихода према општини Оџаци,

Износ кредита исплаћује пословна банка подносиоцу захтева у минималном износу од 100.000,00 динара и максималном износу до 500.000,00 динара, са роком отплате 12 месеци, без валутне клаузуле.

Банка са којом је општина закључила Уговор о пословној сарадњи подносиоцу захтева (кориснику кредита) може одобрити само један кредит који може обухватити више намена.

Право на субвенционисање камате и /или накнаде се може остварити за реализацију текућих сезонских активности у пољопривредној производњи, односно обртна  средства - за набавку репроматеријала (семенска роба, расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту, сточна храна и друго), набавку  грла за тов у сточарској производњи  и финансирање пчеларске производње.

Остале информације око потребне документације и начину подношења пријава, могу се прочитати на званичној презентацији општине Оџаци: https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/javni-poziv-poljoprivrednim-proizvodacima-sa-teritorije-opstine-odzaci, у локалном листу Наше новине, интернет страници Информативног центра Оџаци  као и на огласним таблама месних заједница.

 Рок за подношење пријава са потребном документацијом је до утрошка средстава а најкасније до 31.12.2019.године

Додатне информације могу се добити на телефон: 025/466-090, Канцеларија за пољопривреду Општинске управе општине Оџаци.

 

TOP