Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

Нове наредбе Штаба за вaнредне ситуације

Општински штаб за ванредне ситуације општине Оџаци на седници одржаној дана 26.04.2020. године доноси:

Н А Р Е Д Б У

 1. Ограничава се радно време са потрошачима у трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији општине Оџаци на следећи начин:
 • понедељак, уторак и среда од 07,00 до 17,30 часова;
 • четвртак од 08,00 до 17,30 часова;
 • четвртак од 04,00 до 07,00 часова искључиво за грађане старије од 65 година живота у насељеним местима преко 5000 становника и грађане са навршених 70 година живота у насељеним местима до 5000 становника;
 • петак 01. мај, субота 02. мај и недеља 03. мај су нерадни дани.
 1. Трговац, занатлија и приређивач игара на срећу и забавних игара може у складу са напред наведеним самостално одредити радно време у наведеним временским интервалима.
 2. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањено је кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница):
 • лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5000 становника, изузев четвртком од 04,00 до 07,00 часова, ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18,00 часова до 01,00 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;
 • лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5000 становника, изузев четвртком од 04,00 до 07,00 часова, ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18,00 часова до 01,00 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;
 • лицима која нису навршила 65 година – од 18,00 до 05,00 часова радним данима, док ће за време првомајских празника забрана кретања трајати од четвртка 30. априла од 18,00 часова до понедељка 04. маја до 05,00 часова, осим ако Влада РС посебном одлуком, у складу са епидемиолошком ситуацијом на дан 30. априла 2020. године не одлучи другачије.
 1. Кретање у време забране је дозвољено особама са развојним сметњама и аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља) највише до 200 метара удаљености од места пребивалишта односно боравишта.
 2. Слепа, слабовида, глува или наглува лица, као и лица која се услед постојања сличних оштећења не могу кретати самостално, могу се кретати у пратњи једног пратиоца, у време када је излазак лица дозвољен.
 3. Ради извођења кућних љубимаца, кретање је, изузетно, у време забране, дозвољено лицима која нису навршила 65 година, у периоду од 23,00 часова до 01,00 час наредног дана, као и суботом и недељом од 08,00 до 10,00 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта. Такође, извођење кућних љубимаца дозвољено је и у петак 01. маја 2020. године у периоду од 08,00 до 10,00 часова.
 4. Задужује се Општинска управа општине Оџаци, Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине да врши појачан надзор над спровођењем мера из тачке I. ове наредбе.
 5. Привремене мере из ове наредбе остају на снази док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 или док се одлуком Владе Републике Србије у зависности од епидемиолошке ситуације мере другачије не одреде.
 6. Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

ОРИГИНАЛНИ ПРИМЕРАК НАРЕДБЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

TOP