Радни састанак у вези израде локалног акционог плана за Роме

Радни састанак у вези израде локалног акционог плана за Роме

У оквиру програма „Подршка ЕУ инклузији Рома у Србији – оснаживање локалних заједница за инклузију Рома а на основу усвајања Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016. до 2025. године, након расписаног Јавног позива, општина Оџаци је изабрана као једна од 10 локалних самоуправа којој ће кроз Програм бити пружена техничка подршка за израду, односно унапређење локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња.

Данас је у кабинету председника општине Оџаци одржан први радни састанак, којем је осим представника локалне самоуправе, председнице општине Оџаци Латинке Васиљковић,начелника Општинске управе Недељка Вученовића, помоћника председника општине Игора Праће и Шефа оделења друштвених делатности Весне Рајачић, присуствовао и Дејан Марковић, координатор компоненете 1 у Сталној конференцији градова и општина.
На радном састанку планиране су фазе у процесу израде локалног акционог плана:
 Обављање припремних активности у процесу израде ЛАП-а;
 Припрема ситуационе анализе;
 Одржавање радионица за израду нацрта ЛАП-а које ће водити експерти СКГО;
 Спровођење јавне расправе и
 Припрема нацрта ЛАП-а за усвајање.

У наредном периоду уследиће потписивање Споразума о сарадњи и пружању техничке подршке између општине Оџаци и Сталне конференције градова и општина.

 
TOP