Радна верзија одлуке о месним заједницама на територији општине Оџаци

Радна верзија одлуке о месним заједницама на територији општине Оџаци

Рок за пријаву на јавну расправу је 15 дана од дана објављивања на сајту општине Оџаци.
Примедбе се могу доставити и писменим путем. Јавна расправа ће се одржати у сали
Општинског већа дана 07.11.2019. године са почетком у 10х.

ТЕКСТ ОДЛУКЕ

TOP