Прелиминарна ранг листа за доделу финансијских средстава за изградњу нових и одржавање постојећих верских објеката у власништву традиционалних цркава и верских заједница на територији општине Оџаци

Прелиминарна ранг листа за доделу финансијских средстава за изградњу нових и одржавање постојећих верских објеката у власништву традиционалних цркава и верских заједница на територији општине Оџаци

TOP