ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА  КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

TOP