Потписани уговори о додели средстава верским заједницама

Потписани уговори о додели средстава верским заједницама

У понедељак, 08.07.2019. године у Кабинету председника општине Оџаци, представници цркава су са начелником Општинске управе потписали Уговоре о додели средстава по конкурсу за изградњу нових, односно одржавање постојећих верских објеката у власништву традиционалних цркава и верских заједница на територији општине Оџаци.

Након истека рока Јавних конкурса и подношења извештаја комисије за спровођење поступка расподеле средстава, а која су опредељена буџетом општине Оџаци за 2019. годину у износу од 5.000.000, 00 динара,Општинско веће општине Оџаци је донело Решење да се :

-износ од 1.000.000,00 динара додели Српској православној епархији Бачкој – црквеној општини Оџаци , за изградњу нових верских објеката и

-износ од 4.000.000,00 динара - Римокатоличој жупи Свети Михаил Арханђео, за одржавање постојећих верских објеката.

TOP