ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О УКЉУЧИВАЊУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ У – BEFS  „BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE“

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О УКЉУЧИВАЊУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ У – BEFS „BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE“

Уважавајући стратешко опредељење Републике Србије о убрзавању процеса европских интеграција, изражавајући жељу за јачањем привредних и административних капацитета Републике Србије, уз решеност да се унапреди сарадња и на тај начин да допринос друштвеном и привредном развоју јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине, те сагледавајући неопходност промовисања активности сарадње, која би довела до убрзавања локалног и регионалног развоја, сагласне да заједно раде на јачању процеса европеизације у нашој земљи, а на принципима међусобног уважавања, данас је у Покрајинској влади потписан споразум између Општине Оџаци и Фонда „Европски послови“ о укључивању Општине Оџаци у свеобухватну базу подата BEFS „BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE“ о пројектима финансираним путем екстерних извора.

TOP