Потписан Споразум о регионалној сарадњи у циљу управљања комуналним отпадом

Потписан Споразум о регионалној сарадњи у циљу управљања комуналним отпадом

Представници пет локалних самоуправа данас су свечано потписали Споразум о РЦУО. Општина Оџаци, Кула Апатин, Бач и Града Сомбора ће захваљујући овом споразуму успоставити заједнички центар за управљање отпадом - Регионални центар за управљање отпадом Ранчево (РЦУО), који ће омогућити да се већи део комуналног отпада преради и поново искористи.

У оквиру РЦУО биће изграђени објекти за пријем и складиштење комуналног отпада и индустријског отпада, затим постројење за третман отпада који укључује секторе за механички третман отпада, за био сушење отпада, за производњу чврстог горива добијеног из отпада, за ручну селекцију примарно сортираног амбалажног отпада, за пресовање и складиштење материјала, као и помоћне структуре које омогућавају функционисање.

Регионални центар за управљање отпадом представља приоритет и предуслов заштите животне и друштвене средине, чијом изградњом ће се добити примерен начин управљања отпадом у складу са европским стандардима.

TOP