ПОПИС 2022

ПОПИС 2022

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године спроводи се у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године и Законом о званичној статистици.

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Теренско прикупљање података (пописивање) спроводи се од 1. до 31. октобра 2022. године.

Републички завод за статистику припрема, организује и спроводи Попис.

Непосредни организатор Пописа на територији општине Оџаци је Пописна комисија општине Оџаци.

Финансијска средства за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године заједнички су обезбедиле Република Србија и Европска унија.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ

NYILVÁNOS FELHÍVÁS INSTRUKTOR JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE

VEREJNÁ VÝZVA UCHÁDZANIE SA KANDIDÁTOV NA INŠTRUKTOROV

 

РАНГ ЛИСТА

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАДИДАТА КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

ИНФОРМАЦИЈА

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

NYILVÁNOS FELHÍVÁS SZÁMLÁLÓBIZTOS JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE

VEREJNÁ YÝZVA NA REGISTRÁCIU KANDIDÁTOV PRE SČÍTAČOV

 

 

TOP