ПОПИС 2022

ПОПИС 2022

 

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године спроводи се у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године и Законом о званичној статистици.

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Теренско прикупљање података (пописивање) спроводи се од 1. до 31. октобра 2022. године.

Републички завод за статистику припрема, организује и спроводи Попис.

Непосредни организатор Пописа на територији општине Оџаци је Пописна комисија општине Оџаци.

Финансијска средства за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године заједнички су обезбедиле Република Србија и Европска унија.

 

Информација - дежурство

__________________________________________________________________________________________________________

ИНФО-ЦЕНТАР ПОПИСА 2022 ПОЧЕО СА РАДОМ

Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022.

Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа.

Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – свакога дана.

Попис  становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021).

Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs 

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

 

 _________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ

NYILVÁNOS FELHÍVÁS INSTRUKTOR JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE

VEREJNÁ VÝZVA UCHÁDZANIE SA KANDIDÁTOV NA INŠTRUKTOROV

 

РАНГ ЛИСТА

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАДИДАТА КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

ИНФОРМАЦИЈА

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

NYILVÁNOS FELHÍVÁS SZÁMLÁLÓBIZTOS JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE

VEREJNÁ YÝZVA NA REGISTRÁCIU KANDIDÁTOV PRE SČÍTAČOV

 

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛОКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ ЗА ПОПИСИВАЧЕ

 

КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ИНСТРУКТОРА

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ-ПОПИСИВАЧИ

ИНФОРМАЦИЈА - ПОПИСИВАЧИ

 

ПОПИСИВАЧИ-ЛИСТА КАНДИДАТА ПО ПУНКТОВИМА И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ

 

КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА

ИНФОРМАЦИЈА - КОНАЧАН СПИСАК

 

 
TOP