Покрајина и општина Оџаци обезбедиле средства за уређење атарских путева и отресишта

Покрајина и општина Оџаци обезбедиле средства за уређење атарских путева и отресишта

31.маја 2019. године, с почетком у 10.00 часова, у Бечеју, потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић заједно са покрајинским секретаром за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вуком Радојевићем, уручио је уговоре представницима локалних самоуправа које су добиле средства на конкурсима за уређење атарских путева и изградњу водних објеката у 2019. години.

Пре уручивања уговора предвиђен је обилазак радова на санацији и изградњи главне црпне станице Бечеј.

На предметним конкурсима Општина Оџаци је конкурисала  са пројектом уређења атарских путева и отресишта вредним 19.615.743,80 без ПДВ-а, од чега је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  обезбедио 9.553.769,00 динара, што представља 48,70% док општина Оџаци учествује са 51,30%, односно 10.061.974,80 укупних средстава. У име општине Оџаци уговор је потписао помоћник председника општине Оџаци задужен за област пољопривреде Андрија Хајду.

TOP